Skatteverket ointresserad av skrotbilsförsäljning i Charlottenberg

Det är allmänt känt och överlagt, att vår miljö försämras på ett dramatiskt sätt. Den största delen bottnar i det växande co2-föroreningar från omoderna, mer eller mindre uttjänta,bilar i Charlottenberg. Många har skrivits om övergivna skrotbilars destruktiva påverkan i det gröna. Men inte många av de här skrivelser har vidrört den gigantiska klimatförsämringen, som dessa kasserade bilar orsakar i trafik. Vetenskapsman är rörande ense om att CO2-föroreningar ge upphov till den så kallade växthuseffekten med höjd temperatur som effekt. Och klimatförvärrande med den ena klimattragedi efter andra följer i takt med regressen. Det vore logiskt att klimatskadliga personbilar försvinner ur trafik. Men så är inte alltid fallet. Så varför ser inte alla bilinnehavare att den blir skrotad enligt gällande regler.

Utrangerade uttjänta fordon från Charlottenberg kan brukas brottsligt

Innan en uttjänt bil i Charlottenberg nått en godkänd bildemontering med lämnad reg. bevis del 2, och skrotintyg tagits emot, finns risk att fordonet bli använd i olagliga syften. Ett natur- och trafikfarlig fordon ger tiofalt till försäljaren i Afrika. Det är förbud att exportera kasserade bilar som saknar giltig granskning. Det är kanske skälet till den lönande affären hos den organiserade brottsligheten. Trafikverket och Regeringens insats begränsas till inregistrering av antalet illegalt utförda kasserade bilar via hamnar eller Öresundsbron. Allt enligt Expressen som intervjuat inspektörer från ett klimatkansliet i Göteborgs hamn. När en uttjänt bil i Charlottenberg annonseras ut genom nätet eller dagstidningar, kan den även återföras i trafik utan ägarens kännedom. Och flera mindre bilföretag återställer lätt de miljö-och trafikvådliga fordonen i körbart skick. Om en fordonsinnehavare överlämnar sin defekta personbil för ämnad bildemontering, utan att få mottagningskvitto från en behörig bilskrot, kan det orsaka kommande trubbel. Åliggande för återvinning och avregistrering vilar tungt på ägaren. Och detta visas otvetydigt i Miljöbalken. För att avstyra ohederligt förfarande vid försäljning borde säljaren vidtaga handlingar för att undanröja sådana risker, när tiden är inne att skrota bilen. Genom biltillverkarnas framgångsrika recykling, samt skrotarnas rationella modernisering i enlighet med bilskrotsförordningen, kan bilinnehavaren räkna med en okey betalning vid inlämning. Då de uttjänta bilarna hämtas utgår även skiftande betalning. Men det är vid ett sån tillfälle, som risken finns för att de uttjänta fordonen kan komma på nämnda villovägar, med kommande problem som följd.

Samtliga kasserade bilar från Charlottenberg skall avlämnas till en certifierad bilskrot

Avlämnas bilinnehavaren själv in sin gamla klenod  till en certifierad skrot undanröjs faran för lurendrejeri. Före proceduren med skrotning skruvas tilltalande fordonsdelar för recirkulation och saluförs. Igenom skrotningsintyg, som validerar fragmentering och avfärdande på Trafikstyrelsen, ansvara för en legitim behandling. Samtidigt erhåller bilinnehavaren maximal kompensation för en kasserad personbil i Charlottenberg. Men summan varierar med många hundralappar. Så det kan vara smart att analysera varianterna. Ska skrotbilen bärgas är risken desto större att den inte når en auktoriserad bilskrot. Men det existerar alternativ att sätta hinder för de illegala rörelsen. Att se till bärgning genomförs av ett företag som har tillstånd för transport av farligt avfall och som har avtal med en behörig skrot, även att ett undertecknat bevis med skrotningsintyg lämnas, som evidens för kommande avregistrering hos Trafikstyrelsen. Kolla, före hämtningen, att tillstånd för frakt av skrotbilar är utförd av Länsstyrelsen. Ett reko företag har ett sådant formulär enkelt åtkomligt och läsbart på sin nätsida. De här enkla steg säkrar för att en uttjänt bil i Charlottenberg omhändertas på ett lovligt och miljösäkert sätt.