Klimatfrågan försvann med skrotbilarna från Genarp

Kan en skrotbil från Genarp avdunsta i intet? Eller kan fordon, som har körförbud, återfalla till förödande körningar med höga koldioxidutsläpp som konsekvens?. Att uttjänta fordon återuppstår är en realitet. Möjligtvis i en annan del av kontinenten. Men likväl förgiftar de luften för alla. Enligt klimatbalken ansvarar bilinnehavare för att den uttjänta bilen blir återvunnen och avförd ur Trafikverkets register. Dock exporteras det mängder av skrot fordon hela tiden från Sverige. Förmodligen är inte före detta ägare insatta om falsarierna de inblandas i. Men de är ändå skyldiga att tillse att skrota fordonet hos en av Länsstyrelsens auktoriserade bildemonteringar. Först då kan kan myndigheterna få kontroll över de kasserade bilar som numera försvinner och blir drabbade för illegala behandlingar.

Förkastade uttjänta fordon från Genarp kan utnyttjas laglöst

Före en uttjänt bil i Genarp nått en behörig bilskrot med överlämnad registreringsbevis, och skrotningsintyg mottagits, finns risk att den bli utnyttjad i kriminella avsikter. Ett natur- och färdselvådlig fordon ger tiofalt till försäljaren i ett annat land. Det råder förbud att exportera skrotbilar som saknar acceptabel kontroll. Det är kanske skälet till den vinstgivande businessen hos den organiserade brottsliga verksamheten. Trafikverket och Riksdagen prestation definieras till inskrivning av kvantiteten förbjudna utförda skrotbilar via kajplatser eller Öresundsbron. Allt enligt Svt som pratat med inspektörer från naturkontoret i Trelleborgs hamn. När en skrotbil i Genarp säljes genom webben eller kvällstidningar, kan den också återgå i trafik utan fordonsinnehavarens medvetande. Och många mindre verkstäder lagar enkelt de klimat-och trafikskadliga åkdonen i körbart skick. Om en fordonsägare överlämnar sin fördärvade personbil för antagen skrotning, utan att få mottagningskvitto från en certifierad bildemontering, kan det innebära framtida trubbel. Åliggande för återvinning och avregistrering vilar tungt på bilägaren. Och detta instrueras otvetydigt i Miljöbalken. För att undvika fuffens vid försäljning skall säljaren vidtaga åtgärder för att eliminera sådana vågspel, när tiden är inne att skrota bilen. Genom fordonstillverkarnas framgångsrika recykling, därtill bilskrotarnas rationella sanering enligt bilskrotsförordningen, kan fordonsägaren vänta sig en rejäl ersättning vid inlämning. Då skrotbilarna hämtas utgår också varierande betalning. Men det är vid ett dylik situation, som risken finns för att de uttjänta fordonen kan komma på berörda avvägar, med framtida bekymmer som konsekvens.

Alla kasserade bilar från Genarp måste avlämnas till en behörig bildemontering

Lämnar bilägaren personligen in sitt fordon till en behörig skrotfirma elimineras riskerna för lurendrejeri. Innan förfaringssättet med recykling plockas tilltalande fordonsdelar för återbruk och saluförs. Igenom mottagningskvittens, som validerar skrotning och avfärdande hos bilregistret, garanteras en legitim handling. Parallellt erhåller bilägaren bra kompensation för en skrotbil i Genarp. Men summan varierar med många hundralappar. Så det kan vara givande att studera alternativen. Bör skrotbilen bärgas är risken desto större att den hamnar i orätta händer. Men det existerar alternativ att sätta hinder för de olagliga rörelsen. Tillse att transport verkställs av en seriös bärgare som samarbetar med en certifierad bilskrot, också att ett signerat mottagningsbevis med skrotintyg lämnas, som intyg för nästkommande avfärdande på bilregistret. Kolla, innan hämtningen, att tillstånd för bärgning av skrotbilar är utförd av Transportstyrelsen. Ett reko företag har ett sådant tillstånd enkelt åtkomligt och läsbart på sin internetplats. Dessa lätta aktioner garanterar för att en skrotbil i Genarp omhändertas på ett lagligt och miljöskyddat förfaringssätt.