Eftertraktade skrotbilar i Irsta

Kasserade bilar från Irsta borde få följa naturens gång i större utsträckning, än den gör i dag. Och det innebär inlämning med registreringsbeviset hos en behörig skrot för avregistrering och recykling. Fastän att de flesta lämnar stora ersättningar för skrotbilarna har de stor rivalitet. Den förbjudna utskeppningen växer hela tiden. Så marknaden är otroligt viktig för den organiserade brottsligheten. Men även inom landet sker oegentligheter med de miljö- och trafikfarliga fordonen. Förbättringen med avgas-rening, antisladdsystematik och säkerhetsbälten gör klyftan till gamla bilar skyhögt. Det medför enligt studenter på Kungliga Tekniska högskolan, att fordonsägarna bör skrota bilen om den är över 10 år gammal. Ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt är de äldre fordonen verkligen på villovägar.

Utrangerade skrotbilar från Irsta kan utnyttjas laglöst

Innan en uttjänt bil i hamnat på en auktoriserad bilskrot med lämnad registreringsbevis, och mottagningsbevis mottagits, riskerar fordonet bli utnyttjad i brottsliga syften. Ett natur- och trafikfarlig personbil ger tiofalt till säljaren i ett annat land. Det existerar förbud att skeppa ut skrotbilar som saknar acceptabel undersökning. Det är kanske skälet till den lönsamma affären hos den organiserade brottsliga verksamheten. Länsstyrelsen och polisens insats avgränsas till inskrivning av kvantiteten illegalt utförda uttjänta fordon via kajplatser eller Öresundsbron. Allt enligt Svt som intervjuat kontrollanter från miljötjänstemän i Stockholms hamn. När en kasserad personbil i Irsta annonseras ut genom Google eller dagstidningar, kan bilen också återgå i trafik utan fordonsägarens vetskap. Och en del mindre bilföretag lagar enkelt de natur-och trafikvådliga åkdonen i körbart tillstånd. Om en bilägare lämnar sin demolerade bil för antagen skrotning, utan att få mottagningsbevis från en auktoriserad bildemontering, kan det leda till kommande problem. Ansvaret för skrotning och avregistrering vilar tungt på ägaren. Och detta framgår otvetydigt i klimatförordningen. För att avstyra lagbrott vid avyttring skall säljaren vidtaga handlingar för att undanröja sådana vågspel, när det är dags att skrota sitt fordon. Genom bilfabrikanternas framgångsrika recykling, och skrotarnas väl planlagda modernisering enligt bilskrotningslagen, kan bilinnehavaren räkna med en okey betalning vid inlämning. Då bilskrots fordon hämtas utgår även skiftande ersättning. Men det är vid ett dylik möjlighet, som risken finns för att skrotbilarna kan komma på nämnda villovägar, med framtida strul som påföljd.

Samtliga uttjänta fordon från Irsta borde fraktas till en godkänd bildemontering

Avlämnas bilägaren personligen in sin skrotbil till en certifierad bilskrot elimineras faran för lurendrejeri. Före arbetsgången med återvinning plockas begärliga bildelar för recirkulation för försäljning. Igenom mottagningskvittot, som bekräftar återvinning och avfärdande hos Transportstyrelsen, garanteras en tillåten behandling. Samtidigt inkasserar fordonsinnehavaren högst kompensation för en skrotbil i Irsta. Men beloppet kan skilja med flera tusen kronor. Så det kan vara inkomstbringande att ta reda på varianterna. Måste bilen hämtas är faran högre att den hamnar i orätta händer. Men det finns potential att sätta hinder för de förbjudna verksamheterna. Tillse att transport verkställs av en seriös bärgare som samarbetar med en auktoriserad skrot, även att ett signerat mottagningskvittens med skrotningsintyg överlämnas, som bevis för annalkande avregistrering på Trafikstyrelsen. Kontrollera, innan bärgningen, att tillstånd för transport av uttjänta fordon är utförd av Naturvårdsverket. En seriös bilbärgare har ett sånt formulär enkelt åtkomligt och läsbart på sin nätsida. Dessa enkla aktioner säkrar för att bilvraket i Irsta hanteras på ett legitimt och naturskyddat förfaringssätt.