Brottsligheten växer med skrotbilar från Aneby

Övergivna fordon från Aneby belägger fordonsvrakens villovägar från certifierade företag. Och i högre omfattning bevisas detta igenom de tusentals uppställningsplatser av bilar med körförbud, som kan betraktas runt om i landet. Det finns nog endast några enstaka bilkyrkogårdar, som har behörighet för bevarandet av uttjänta fordon på oskyddade landsområden. De i Båtnäs och Ryd har blivit turistattraktioner och bra inkomstkälla till kommunernas ekonomi. Men kvarvarande uppställningsplatser, med klimatfarliga och helt förstörda skrotbilar, är illa att behöva betrakta. Det finns antagligen inga andra, än ansvariga på Miljövårdsverket, som går med på dessa platser, som dessutom tycks accepteras på vattenskyddade områden. Dessa uttjänta fordon på villovägar kommer inte att hamna på bilskroten, om inte bilinnehavarna tar sitt ansvar i enlighet med klimatförordningen.

Utrangerade kasserade bilar från Aneby kan användas olagligt

Före en uttjänt bil i Aneby nått en certifierad bildemontering med överlämnad reg. bevis del 2, och mottagningsbevis mottagits, finns risk att fordonet blir utnyttjad i brottsliga avsikter. Ett natur- och färdselskadlig personbil ger tiofalt till försäljaren i ett annat land. Det är förbud att exportera kasserade bilar som saknar acceptabel granskning. Det är kanske motivet till den lönsamma businessen hos den samordnande brottsförekomsten. Myndigheterna och polisens prestation definieras till inskrivning av kvantiteten förbjudna utförda uttjänta fordon via kajplatser eller via bron till Danmark. Allt enligt Tv 4 som pratat med inspektörer från ett klimatkontoret i Trelleborgs hamn. När en uttjänt bil i Aneby annonseras ut genom Google eller pressen, kan den även återföras i trafik utan fordonsinnehavarens kännedom. Och många mindre bilföretag reparerar enkelt de klimat-och trafikskadliga bilarna i körbart tillstånd. Om en ägare överlämnar sin defekta personbil för antagen skrotning, utan att få skrotningsintyg från en behörig bildemontering, kan det innebära kommande trubbel. Ansvaret för återvinning och avregistrering vilar tungt på fordonsägaren. Och detta framgår tydligt i Miljöförordningen. För att avstyra lagbrott vid handel skall säljaren vidtaga åtgärder för att eliminera sådana vågspel, när det är dags att skrota sin bil. Genom bilfabrikanternas framgångsrika recykling, samt skrotarnas rationella modernisering i enlighet med bilskrotslagen, kan fordonsägaren räkna med en bra kompensation vid inlämning. Då de uttjänta bilarna hämtas utgår även varierande ersättning. Men det är vid ett dylik möjlighet, som risken förekommer för att de uttjänta bilarna kan komma på nämnda avvägar, med framtida bryderi som konsekvens.

Samtliga kasserade bilar från Aneby skall bärgas till en legitimerad bilskrot

Transporterar bilägaren personligen in sitt fordon till en auktoriserad skrot elimineras faran för bedrägerier. Före förfaringssättet med återvinning skruvas efterfrågade fordonsdelar för återanvändning och renoveras för att senare säljas vidare. Och genom mottagningsbevis, som bekräftar skrotning och avregistrering på Trafikverket, garanteras en laglig handling. Samtidigt får ägaren högst ersättning för en uttjänt bil i Aneby. Men priset varierar med många hundralappar. Så det kan vara givande att ta reda på varianterna. Måste bilen hämtas är osäkerheten desto större att den inte skrotas utan återgår i trafik. Men det finns potential att sätta hinder för de olagliga aktiviteten. Tillse att hämtning utförs av ett företag som har tillstånd för transport av farligt avfall och som har avtal med en certifierad skrot, därtill att ett undertecknat mottagningsbevis med skrotintyg överlämnas, som evidens för kommande avregistrering på Trafikverket. Inspektera, innan transporten, att behörighet för frakt av kasserade bilar är utförd av Länsstyrelsen. Ett reko företag har ett sånt tillstånd enkelt åtkomligt och läsbart på sin internetplats. De här lätta aktioner säkrar för att bilvraket i Aneby omhändertas på ett lagligt och naturskyddat sätt.