Stora pengar i omlopp med skrotbilar från Furulund

Kasserade bilar utan granskning i Furulund uppfattas, av många, till övergivna personbilar i naturen. Det har skrivits en del om det klimatfarliga beteendet. Och det är absolut en jobbig syn att se dessa förvridna och rostiga skelett gömda bland träd och buskar. Men de här fordonsvraken består bara en liten del av lagbrotten med uttjänta bilar, som naturligtvis skall lämnas till en godkänd bildemontering för skrotning och återgång till ett evigt kretslopp inom tillverkningsindustrin. En sådan procedur ger möjlighet till en inte oväsentlig kompensation till ägaren, som behöver skrota sitt fordon. Skrotarna tävlar med ideligen växande ersättningar. Och även då uttjänta bilar måste fraktas med bärgare kan ägaren få betalt. En del gånger räcker tyvärr inte detta för att skrotbilarna ska avvika för evigt.

Förkastade skrotbilar från Furulund kan utnyttjas brottsligt

Innan en skrotbil i Furulund hamnat på en legitimerad bilskrot med överlämnad reg. bevis del 2, och mottagningsbevis mottagits, riskerar fordonet bli använd i illegala ändamål. Ett klimat- och trafikvådlig fordon ger 10 gånger mer till försäljaren i Afrika. Det existerar förbud att exportera kasserade bilar som saknar godkänd undersökning. Det är kanske upphovet till den vinstgivande affären hos den organiserade brottsligheten. Trafikverket och Riksdagen prestation begränsas till inskrivning av mängden lagstridigt utförda kasserade bilar via kajplatser eller Öresundsbron. Allt enligt Tv 4 som intervjuat tillsynsmän från naturtjänstemän i Malmös hamn. När en uttjänt bil i Furulundsäljes genom webben eller pressen, kan bilen också återgå i trafik utan bilinnehavarens kännedom. Och många mindre bilföretag lagar lätt de natur-och trafikfarliga bilarna i körbart skick. Om en fordonsinnehavare bärgar sin defekta personbil för ämnad återvinning, utan att få skrotningsintyg från en behörig bilskrot, kan det orsaka kommande bekymmer. Åliggande för skrotning och avregistrering vilar tungt på fordonsinnehavaren. Och detta instrueras otvetydigt i klimatbalken. För att undvika fuffens vid handel måste säljaren vidtaga initiativ för att ta bort sådana risker, när det är dags att skrota bilen. Via bilfabrikanternas framgångsrika recykling, samt skrotarnas väl planlagda sanering enligt bilskrotslagen, kan fordonsinnehavaren räkna med en stor betalning vid inlämning. Då bilskrots fordon hämtas utgår även skiftande kompensation. Men det är vid ett dylik tillfälle, som risken förekommer för att de uttjänta fordonen kan komma på berörda avvägar, med framtida bryderi som följd.

Alla kasserade bilar från Furulund borde transporteras till en behörig bilskrot

Avlämnas bilägaren personligen in sin uttjänta bil till en behörig bilskrot minskar osäkerheten för bedrägligt förfarande. Innan arbetsgången med skrotning demonteras omtyckta reservdelar för återanvändning och saluförs. Igenom skrotintyg, som verifierar skrotning och avregistrering hos Trafikstyrelsen, tryggar en legal behandling. Parallellt inkasserar bilägaren bra kompensation för en uttjänt bil i Furulund. Men priset varierar med flera tusen kronor. Så det kan vara lönsamt att studera valmöjligheterna. Behöver fordonet hämtas är risken högre att den inte skrotas utan återgår i trafik. Men det finns möjligheter att sätta hinder för de olagliga verksamheterna. Att se till hämtning verkställs av en seriös bärgare som samarbetar med en certifierad skrot, därtill att ett underskrivet mottagningskvitto med bilskrotsintyg överlämnas, som evidens för kommande avregistrering på Transportstyrelsen. Avsyna, före bärgningen, att tillåtelse för bärgning av kasserade bilar är utförd av Länsstyrelsen. Ett reko företag har ett sånt formulär disponibelt och läsbart på sin webbsida. De här lätta steg garanterar för att en uttjänt bil i Furulund hanteras på ett lovligt och miljöskyddat sätt.