En illegal insamlingsplats för bilvrak i Partille kan aldrig betraktas som en bilkyrkogård

När man kollar upp en illegitim uppsamlingsplats med fordonsvrak från Partille är det är inte märkligt, att en påhälsning på en kyrkogård för rostiga bilar ger en nostalgitripp av sällan känt slag. De väldigt åtgångna karosserna från bilar på andra sidan av Atlanten påminner om en epok som många inte fått ta del av, men antagligen fantiserar om. Men perioden för liknande kaxiga fordon är till ända. Premisserna för klimat och bilekonomin har helt förvandlats, till och med på den amerikanska marknaden.

Massiva men otroligt stilfulla åkdon är en förgången tidsperiod. Det är dessa hågkomsterna eller fantasier som upplivas hos en hänförd gäst. Att hitta rostangripna rester efter en alldaglig typexempel fråntar inte förnimmelsen om ett verk som inte någon gång kommer tillbaka. På grund av de många årliga gästerna har 2 gravplatser för gamla fordon i Småland och Årjäng lyckats få varaktigt tillstånd för rörelsen. Ortens samlade intäkter från dessa får även en rabiat klimatkämpe att reflektera.

Men på något ställe har meningsutbytet varit höga. Att erhålla tillstånd för en nyetablering är däremot meningslöst. förbjudna insamlingsställen, som klimatmässigt kan jämföras med bilkyrkogårdar med skrotbilar, är ett växande dilemma, som tycks vara svårt att motarbeta.

En illegal insamlingsplats för bilvrak i Partille kan aldrig betraktas som en bilkyrkogård

Inte en enda tillåten kyrkogård för rostiga bilar förekommer i dag i Partille

Det finns en bilskrot i Partille för uttjänade personbilar i Sverige. Men endast 2 är godkända av platsens miljöavdelning som bestående kyrkogårdar för rostiga bilar för resande från Partille. Dessa berömda platser är Kyrkö Mosse i Ryd i Småland samt Båtnäs i Värmland. I Ryd finns flera dussintals bilmärken från 20- till 50-talen och gästas av mer än femton tusen människor årligen. Fastän ett myndighets rådslut om utrensning av alla fordon, har ett godkännande, som varar trettio år till.

Det om inget är ett kvitto på besöksverksamhetens värde för orten och skyddas för den skull på lämpligaste förfaringssätt av de lokala myndigheterna. Årjängs stolthet i Båtnäs har inte haft likadan hjälp till inrättande av kulturminnen. Här startades en skrotfirma under mitten av förra seklet. Försäljning av brukade reservdelar ägde rum till 1980-talet då skrotföretaget upplöstes. Skrotbilarna blev kvarlämnade efter särskild tvångsförflyttning av skrotbilar, som var placerade på annans mark. Cirka tusen annorlunda bilmärken från 30-50-talet bevarades och familjen Ivansson, som ägde företaget, medgav gemene man att knalla omkring och betrakta de äldre rariteterna.

Biltjuvar har stulit från en Volvo Duett från bilkyrkogården

Beklagligtvis har dessa vistelser medfört färre bilar. Framför allt har Volvo Duett varit attraktiva för tjuvar. Enbart dörrar och huv har kvarlämnats. Och om bilkyrkogården i Värmland skall ses som turistattraktion eller klimatförödelse har avhandlas av klimatdelegationen.

Nu för tiden klassificeras skrotbil, som klimatgiftigt avfall. Men så äldre fordonsvrak har självsanerats och miljöbekymmer har sanerats från marken.

Fara förekommer för illegitim bilkyrkogård i Partille

Inte en själ kommer skrota bilen i Partille kommer emellertid att kunna observera personbilar från de mest kända illegitima bilkyrkogårdarna. Den mest uppmärksammade platsen anträffades på Sveriges största ö. I Tingstäde skyfflades ungefär 200 uttjänta bilar fram ur en sankmark. Fastigheten hade ägts av en myndighet, så krigsmakten hade skyldigheten för hantering och kontroll, då bilinnehavarna beslöt att jordfästa fordonet på detta smarta förfaringssätt. Och Värmland har haft hemliga attraktioner.

Östra Sivbergs malmbrott lades ned och fylldes med vatten omgående under 1920-talet. Där påträffades ett 20-tal uttjänta bilar. De äldsta är över 70 år gamla. Numera finner man helt andra illegitima gravplatser för gamla fordon spridda i landet. Och det är förvånande hur illa dessa uppställningsställen är selekterade. Att betrakta sådana på vattenbevarade områden utan tillsyn av Trafikverkets är anmärkningsvärt. Det handlar glasklart om uppställningsområden. Försakelsen på ingripanden från betrodd polis är närmast kass och sporrar till många fuffens. En heder måste dock lämnas till bildemontering i Partille och till Sveriges 2 i särklass högättade och legala kyrkogårdar för rostiga bilar i Båtnäs och Ryd.

Bonus-Malus ökar i Uddevalla för Fiat-2800 till bilskrot

Bonus-Malus ökar i Uddevalla för Fiat-2800 till bilskrot

Billiga begagnade Fiat-2800 går mot den allmänna riktningen av svårsålda bilar. Den pågående virus sjukdomen har paralyserat en stor del i samhället. Och framtiden är ju oviss, på grund av detta väljer en del att skrota bilen Uddevalla och bevara i sina stålar tills viss omändring händer.

Skrotbil Fiat-Balilla

Skrotbil Fiat-Balilla går igen – Bilskrot Stenungsund

Mot alla förståndiga sannolikheter skjuter säljande av billiga besiktigade Fiat-Balilla i taket, som aldrig tidigare har setts. Med stöd av politiska ställningstagande har användning av personbil till och från arbetsplatsen stegvis förändrats till kollektivåkning i Stenungsund.