Nedslående granskning påverkar bilverkstäder i Göta negativt

Företag som jobbar med bilar i Göta har kommit in i en ond spiral. Det är en del förhållanden som är orsaken. Den här verksamhetsområdet tävlar, just som andra, med falska bilföretag på olika kriterium. Skattemyndigheterna tycks enbart kunna aktivt ingripa på felaktigheter utförda av certifierade företag. Fastän att åtskilliga oseriösa ”bolag” expanderar till storheter i internet-annonser är de ändå osynliga i och med utebliven redogörelse. Men mycket är också självförvållat. De auktoriserade bilverkstäderna lever kvar i den tiden, då de hade ensamrätt till ett varumärke, och kunde ha ockerpriser. Konsekvensen blir endast att de tvingar fordonsägare till de oseriösa aktörerna. Det har alltid varit en överlevnadsinstinkt att spara sina pengar. Och det dåliga ryktet, som skapats blir svårt att tvätta bort.

Företag i Göta presterar skilda kvalitet

Konsumenternas och ARN har ingripit aktörer som håller på med bilreparationer vid åtskilliga gånger för att få ordning i fordons branschens falsarier. Det har resulterat i 3 grupper, som följer sina verkstadsmedlemmar igenom branschöverenskommelsen ”Bilföretagens reparationsförutsättning.” Motorbranschens Riksförbund, Landets Fordonsverkstäders förbund (SFVF) och Kontrollerad Bilverkstad klarade likväl inte att åstadkomma högre tilltro. Det orsakade Motorbranschens Riksförbund och Landets Bilverkstäders sammanslutning (SFVF) att konstruera ett nytt sortimentsklassificering till sina medlemmar. Normen bygger på bestämda egenskapskontroller, som kommer att äga rum både inifrån och utomstående av duktiga kontrollanter. Alla godkända bilverkstäder i Göta får befogenhet att signera ”Legitimerad Verkstad” till sitt varumärke.

Små aktörer som håller på med fordonsrestaurering i Göta väcker entusiasm

Via Hallå Konsument inblandning är det okomplicerat att urskilja 2 skilda företag som jobbar med bilar i Göta. I kretsen av de ackrediterade förekommer behöriga verkstäder med relativt saltade kostnader för reparationer. Kanske beroende på att endast originalreservdelar brukas. Rivaler lik allbilsverkstäder som Mechanum och Skruvat har access till mycket billigare delar och är därför konkurrenskraftigare. Men det är de oorganiserade ”företagen” som väcker mest uppståndelse. Deras priser är fantastiska. Begagnade bilkomponenter demonterade från en bilskrot där man skruvar ner önskad del själv ger möjligtvis ingen garanti. Men det är plånboken som bestämmer de flesta besluten. Genom Naturvårdsverkets hårda miljöföreskrifter i bilskrotsstadgan pressades många skrotnings företag att avveckla eller ändra inriktningen till personbilsreparationer som alternativ för bildemontering. Och det finns alltjämt skrotfirmor med olagliga uppsamlingsområden för bilägare, som ska skrota bilen. Otaliga uttjänta bilar återförs i trafik genom fiffel med registreringsbeviset, medan andra exporteras olovligt med god skattefri förtjänst. Annonser i Vi-Bilägare, som ”kasserad Toyota hämtas kostnadsfritt”, eller ”stor betalning för trasiga fordon”, pekar på att bilverkstäder har ökat sitt uppståndelse för skrotbilar. Enligt klimatlagen ansvarar fordonsägaren för sin uttjänta bil tills den blir skrotad med skrotintyg och borttagen på centrala bilregistret. För enstaka erhållna kronor kan man lätt hoppa i galen tunna. Men det kan bli kostbara konsekvenser om inte seriösa bilverkstäder eller skrotfirmor i Göta utnyttjas.