Fordonsvrak i Kungsbacka strider mot miljöbalken

Det finns anmärkningsvärt många fordonsvrak i Kungsbacka. De består av två kategorier. Dumpade kadaver samlas på pendel-parkeringsplatser och undanskymda platser. Och många privata tomter liknar bilkyrkogårdar med avställda bilar, som väntar på en osäker framtid och aldrig blir avregistrerade. Alla dessa miljömonster bidrar till klagomål om nedskräpning, som ständigt lämnas in till Miljöförvaltningen.

Att lämna sin uttjänta bil vind för våg strider mot miljöbalken, som tydligt kräver, att en ägare ansvarar för sitt fordon tills det är avregistrerat. Dessutom skulle en laglig hantering på en bilskrot i Kungsbacka givit ägaren en ansenlig ersättning, genom inlämning med registreringsbevis och eventuell fullmakt hos närmaste auktoriserade bildemontering. Med ett signerat mottagningsbevis med skrotningsintyg kan bevisa att lagen har följts till pricka.

Alla fordonsvrak bör hamna hos en auktoriserad bilskrot omgående för bilskrotning. Detta är det enda som säkerställer att allt miljöfarligt i bilen omhändertas på ett säkert sätt. Annars är risken stor att bilen rostar sönder och läcker ut miljöfarliga ämnen. Det kan leda till förgiftat dricksvatten och skada våra sjöar.

Fordonsvrak i Kungsbacka strider mot miljöbalken

Fordonsvrak på alla möjliga platser i Kungsbacka

De samlade och uppställda fordonsvrak på enskilda tomter ger också upphov till klagomål. Här kan man hitta amatör-mekaniker, som samlar vrak för att plocka begagnade bildelar. Men den verksamheten kan bli dyrbar, trots att platsen är privat. Grannarnas miljökrav kan få kommunen att agera. Idag skyddar inte längre lagen om eget ägande längre. Och en tvångshämtning blir en kostsam affär, till anmälarens stora förnöjelse.

Fordonsvrak skall lämnas till en bilskrot i Kungsbacka

Men det är de stora illegala insamlingsställen för fordonsvrak i Kungsbacka, som orsakar de största miljö- och nedskräpnings-problemen. Samtidigt kan de fungera som transitplatser för brottslig verksamhet. Olaga exporter och återinförande av vraken i trafik är lönsamma objekt i vissa kretsar. På grund av den pågående pandemin är billiga fordon eftertraktade som aldrig förr. FHM har rekommenderat allmänheten att undvika kollektiva resor och använda bil istället.

Många familjer har tagit till sig rådet och jagar därför efter billiga andra-bilar. Så defekta bilar, som borde ha skrotats, rustas upp och rullar vidare trots bristande miljö- och trafiksäkerhet. Små bilverkstäder har vuxit upp som svampar ur jorden. Och dessa är de största konkurrenterna till de auktoriserade bildemonteringar om hämtning av skrotbilar. Så att inte skrota bilen i Kungsbacka medför inte bara synliga och beklämmande miljöproblem. De utgör även roten till många oegentligheter på vägen till ett förbättrat klimat.