En kasserad Citroen-Xsara ger pengar från bilskrot i Kungälv

Det råder stor ovisshet om hur många Citroen-Xsara som anlänt till en Länsstyrelsen godkänd skrotfirma. Myndigheterna känner inte heller till hur många som är övergivna i omgivningen. Nuförtiden förekommer å andra sidan goda premisser att alla uttjänta fordon lämnas hos en auktoriserad bilskrot i Kungälv, trots den hårda konkurrensen från den organiserade kriminaliteten. Men så här har det inte alltid varit. Bilägarna var ålagda att erlägga ett visst belopp för bilskrotning med fullmakt även då den statliga skrotbilspremien bekostades. När den försvann växte kvantiteten avhysta fordonsvrak på skymda platser. Utsläpp i terräng och skog förmådde Naturvårdsverket till kraftiga insatser. Fordonstillverkare behöver bekosta för bildemonteringen. De blev ansvariga för uppsamling av alla kasserade Audi RS och tvingades till utformning av en ändamålsenlig hantering. Med detta kan en lämplig bilskrotning i Kungälv lägga en bra peng för en havererad Citroen-Xsara.

Attraktiva bildelar höjer ersättning på Citroen-Xsara hos bilskrotaren i Kungälv

Fordonstillverkare bereddes direktiv om en nästan fullkomlig retur av en Citroen-Xsara till en evig kretsgång i nyproduktion. Efter ett antal års intensivt arbete har denna intention uppnåtts med bra marginal. Därför har krav på betalning när man skrota bilen i Kungälv ersatts av en acceptabel ersättning för ett vrak hos en Länsstyrelsen godkänd bilskrotning. Men skrotningsförloppet hade inte varit framgångsrik utan Transportstyrelsens skoningslösa påtryckningar hos skrotarna. Skrotbilar karakteriserades som naturriskabelt avfall, och klimatförvaltningen bereddes i uppdrag att se till att de de strama normerna genomfördes ackurat. Återvinning och miljöhantering av en Citroen-Xsara hos en Länsstyrelsen godkänd bilskrot som betalar klimatreglerades och inspekterades så noga att olaglig verksamhet skulle droppa av. Det föranledde också, att nära 50 % av landets skrotar måste lägga ned sin verksamhet. Idag har omändringen av skrotning förverkligats till de nya föreskrifterna. En lämplig bilskrotning följer naturkraven utan klagomål. Men allt är inte frid och fröjd. Äldre uttjänta Peugeot 403 och andra trotjänare är eftersträvade objekt.

Skrotar i Kungälv gör vad som helst för att skaffa äldre Citroen-Xsara

Att skrotfirma i Kungälv har hård rivalitet om en ålderstigen Citroen-Xsara är ingen nyhet. Kriminella exporter har skett under lång tid. Det rapporteras i Göteborgs Tidning hur naturövervakare och polismyndigheten bara kan se på, hur värden för 1000-tals kronor bara försvinner i dessa bedrägerier. Den samordnade kriminaliteten har med bilskrot med självplock en riskfri försörjning vid sidan av narkotikan. Och handeln med utskeppning av skrotbilar i trafik stiger stadigvarande. Efterfrågan efter prisvärda beg. personbilar som Citroen-Xsara är större än vid någon tidpunkt. Många, mer eller mindre organiserade, bilmekaniker köper en Volvo S70 och fixar tillräckligt noggrant med billiga bilreservdelar. Detta är självklart ett bakslag för de aktiva miljöhjältarna, som tampas mot de höga koldioxidföroreningarna. I den aktuella pandemins uppmaning, att köra bil som alternativ för att resa kollektivt, stiger engagemanget för inköp av en billig andrabil till hushållet största option. Så en legitimerad skrot i Kungälv ser med sorgsenhet hur en rostig miljö- och trafikfarlig Citroen-Xsara åker förbi sin skrot.