Bilskrot i Kållered sanerar kasserade Renault-Caravelle miljömässigt

Priset för en ålderstigen Renault-Caravelle på en certifierad skrotföretag i Kållered hade länge varit under 0 kr. Det innebar att ägaren var piskad att betala för skrotningen. För cirka tolv år sedan avvecklades den offentliga skrotbilspremien. Den hade kompenserat en rejäl del av kostnaden, så flera valde att lämna in sin Renault-Caravelle till en bilskrot i Kållered.

Men när premien upphörde tilltog även antalet övergivna skrotbilar på alla tänkbara ställen. Myndigheterna upprättade nya hårda föreskrifter till bilfabrikanterna att skrota bilen i Kållered för att få slut på de miljöskadliga händelserna. Sammanslutningen kommenderades ta emot en komplett skrotbil kostnadsfritt för avregistrering. De skulle också ombesörja insamling av alla uttjänta fordon upp till 3 500 kilo totalvikt. Så en legitimerad skrotfirma skulle, frånsett säljande av brukade reservdelar, också få mer pengar för en förbrukad Renault-Caravelle.

Skrotning av äldre bilar är en bättre inkomstkälla på Renault-Caravelle för skroten i Kållered

Bilfabrikanterna gavs anvisningar om en 95-procentig retur av en Renault-Caravelle till en evig kretslopp i nyproduktion. Efter flertalet års energiskt arbete har detta mål nåtts med bra marginal.

Bilskrot i Kållered sanerar kasserade Renault-Caravelle miljömässigt

Därför har fordran på kompensation omvandlats till en acceptabel ersättning för ett vrak på en legitimerad bildemontering i Kållered. Men återvinningsutvecklingen hade inte varit framgångsrik utan Naturvårdsverkets skoningslösa inblandning på bilskrotarna. Kasserade fordonsvrak stämplades som klimatprekärt avfall, och klimatmyndigheten gavs i uppdrag att tillse att de de strama bestämmelserna verkställdes precist.

Skrotning och avregistrering av en Renault-Caravelle hos en legitimerad bildemontering i Kållered klimatanpassades och övervakades så noga att illegal business skulle försvinna. Det föranledde också, att nära femtio procent av Sveriges bilskrotar måste lägga ned sin verksamhet. Numera har omändringen av bildemontering i Kållered förverkligats till de nya föreskrifterna. En etablerad skrot följer klimatanspråken utan anmärkningar. Men allt är inte frid och fröjd. Gamla uttjänta Renault-Caravelle och andra trotjänare är eftertraktade objekt.

Skrotar i Kållered gör vad som helst för att skaffa äldre Renault-Caravelle

Att bilskrotning i Kållered har brysk konkurrens om en förlegad Renault-Caravelle är ingen nyhet. Förbjudna exporter har skett länge. Det framställs i Borås Tidning hur klimatkontrollanter och andra bara kan se på, hur beskaffenhet för 1000-tals bilar inte avregistreras utan bara rullar förbi varje dag. Den samordnade kriminaliteten har lokaliserat en ny och ofarlig inkomstkälla vid sidan av narkotikan.

Och hantering med utförsel av skrotbilar i trafik stiger ständig. Efterfrågan efter billiga begagnade personbilar som Renault-Caravelle är större än någonsin. Några, mer eller mindre samordnade, verkstäder införskaffar och lagar tillräckligt noggrant med begagnade bildelar. Detta är så klart en motgång för de aktiva miljöhjältarna, som strider mot de växande avgasutsläppen. I den rådande virus uppmaning, att färdas med personbil som alternativ för att använda buss, växer engagemanget för inköp av en prisvärd andrabil till hemmet största prioritet. Så en bilproducent i Kållered ser med sorgsenhet hur en avdankad klimat- och trafikfarlig Renault-Caravelle kör bredvid sin bildemontering.

Återvinning av Volkswagen-Polo är nyckeln till ersättning från bildemontering i Kungälv

Återvinning av Volkswagen-Polo är nyckeln till ersättning från bildemontering i Kungälv

Skrotpremien för en gammal Volkswagen-Polo på en legal bilskrot i Kungälv hade länge varit under 0 kronor. Med andra ord var bilinnehavaren var tvingad att bekosta för bilskrotningen. För länge sedan avvecklades den offentliga skrotningspengen. Den hade utjämnat en rejäl del av kostnaden, så flera bestämde sig att lämna in sin Volkswagen-Polo för att skrota bilen i Kungälv. Men när skrotpengen försvann växte även antalet dumpade fordonsvrak på alla tänkbara ställen.