Besiktning i Kolbäck föregår bilskrot & bilskrotning

Det är naturligt att en ägare upplever en särskild ängslan före den årliga personbilsinspektionen i Kolbäck. Även om självkontroll utförts, återfinns det hela tiden en fara att enstaka gömda brister kan existera. Om ett nivå tre-felaktighet kommer med i besiktningsmannens rapport är det naturligtvis slutåkt för stunden. Verkstäder är dyra och kostnaden, som jämförs mot en motsvarande fungerande bil, indikerar i värsta fall mot en legitimerad skrothandlare.

Så har det fortgått för alla fordonsägare sen 1965 då riksdagen bildade AB Svensk Bilprovning med nödvändig och periodiska personbilsundersökningar i Kolbäck. Men svensk bilprovning förmådde inte hålla det stigande fordonsflottans takt. Påföljden blev, att vansinniga fordonsinnehavare förmådde bilskrot erfara körförbud eftersom långa telefontider och brist på andra tider för yrkade ombeställningar. För att avhjälpa den improduktiva företaget frisläpptes bilprovningen år 2010. Som en händelse upphörde de konstiga telefontiderna. Och massa nya hallar började med bokningsfria besiktningar i Kolbäck via drop-in.

I Kungälv avyttras Volkswagen Passat till bilskrot

Bilskrot i Trollhättan fraktar bort Lancia-Gamma

Dumpade Lancia-Gamma återgår i ett evigt kretslopp genom bilskrot i Trollhättan

Förändrade regler för personbilsbesiktning i Kolbäck leder vanligtvis till penningstraff

Men enstaka riktlinjer har nyss justerats. Nu innefattar inte besiktningstiden grundad på nummerskyltens sista siffra. Inte heller är den obligatoriska kallelsen kvar. Så det gäller för fordonsägaren själv att observera tillfälle för bilinspektion i Kolbäck. Bommas det här får personbilen körförbud. Och skulle personbilen stoppas av ordningsmakten, kostar det 1 500 kronor i böter. Det är bilinnehavarens förpliktelse att känna till det här sakförhållandet. Statens inkomster beräknas dock växa med över en miljard kr från slarviga ägare.

Bilägare beslutar själv tidpunkt för bilgranskningen i Kolbäck

Men man kan personligen besluta, när den 1 inspektionen i Kolbäck bör ombesörjas. Inte senare än 36 månader efter att personbilen registrerats i Sverige. 2 gången är inom tjugofyra månader. Därefter skall fordonet provas senast var fjortonde månad. På Länsstyrelsens webbsida kan tidpunkten lätt upptäckas. Surfa in på deras sajt och skriv in nummerskyltens nummer, så återfinns tiden där. Felen eller bristerna som avslöjas indelas i 3 klasser.

En klass 1-anmärkning medför att den tvingas åtgärdas före nästa års-granskning. Ett klass två-fel har den betydelsen, att det måste åtgärdas inom en månad med efterkontroll som följd. Kategori tre-fel är ett säkerhetsbrist, som orsakar körförbud direkt. Bilen får endast bärgas från fordonsgranskningen i Kolbäck. Det här leder ofta till återvinning på en behörig bildemontering, som har tillåtelse att skrota bilar med skrotbevis för avregistrering från Transportstyrelsen register. Uppmärksamma att flera glömmer att reparera enkla kategori ett-felaktigheter. Men sådana flyttas upp en nivå med begäran på efterkontroll vid framtida kontroll.

Onödiga brister upptäcks av bilbesiktningen i Kolbäck

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en lätt självkontroll före besiktningen i Kolbäck. Märkligt nog är det defekter med lätta ingripanden, som upptäcker nivå 2-felaktigheterna. Ett utfört en lampa betyder en del gånger, att bilen godkänns utan ombesiktning för bilkontrollen i Kolbäck. Nummerskyltsbelysningen är det mest av enligt bil kontrollanterna, men följs tätt av positions- och halvljus-anmärkningar. Skifte av en söndrig lampa kan möjligtvis synas besvärlig för många. Men det återfinns lätta anvisningar med filmer för flera av bilmärkena i You Tube.

Ett annat frekvent fel på gamla personbilar är att lambdasondens larmbelysning på instrumentbrädet inte släcks. De flesta besiktningsmän upptäcker den luriga trickset att peta bort glödlampan. Men felet visar på, att personbilen drar onödigt mycket diesel, så koldioxidföroreningar tilltar eventuellt över max godkänd. Sonden är placerad på grenröret vid katalysatorrenaren och är simpel att byta ut. Den kan inhandlas till Kia från MärkesDemo.se under 700 kronor. Risken är enorm att det här lätta felet kan ses som ett fel i katalysatorn. I dessa fall kan omkostnaden för vissa bilmärken överskrida trettio tusen kronor. Också anmärkningar på utslitna bildäck är återkommande för bilinspektionen i Kolbäck.

Statistiskt är det en del som skall på ombesiktning med nya hjul. Det är märkligt, i och med att det är mycket spartanskt att inspektera för bilinnehavaren. Kraven är åtminstone en komma sex millimeter mönster sommartid och tre millimeter på vinterväglag. Friktionen mot vägen minskar på däck under tre millimeter. Så testande under vintern kan förorsaka obefogade besvär. Men med enkla redskap kan avgiften, på grund av den årliga personbilsgranskningen i Kolbäck, förbli låg av den kloke fordonsägaren.