Besiktning i Hofterup föregår bilskrotning

Med ett riksdagsförordning för 50 år sen påbörjades den årliga bilbesiktningen för fordonsägare i Hofterup. Två år senare skapades monopolföretaget AB Svensk Bilprovning, som fanns till 2010 då ensamrätten upphörde. Då avreglerades marknaden med gränsen till överetableringar som effekt. De kolossala väntetiderna vid beställningar och besvären vid avbeställning gav fordonsägarna enorma besvär vid fordonsbesiktning i Hofterup. Dröjsmål med körförbud utlöste enorma klagomål, som tvingade myndigheten att ändra åsikt. Antalet nya bilprovningsställen växer så det knakar efter de nya föreskrifterna. De väldiga väntetiderna är ett minne blott. Men oroskänslan hos bilskrot och fordonsinnehavaren har inte ändrats. Kvalitetsavvägningarna återfinns kvar med samma anspråk på aktioner. Ett nivå 3-brist kan bli ödeläggande för den egna plånboken. Lika blir en lönande affär för en fordonsverkstad. Och i bakgrunden ruvar en behörig skrot. skrota bilar för en klimatsympatisk demolering är syftet. nyttan med alla förändringar har dock blivit en drop-in för personbilsbesiktning i Hofterup utan bokning i en valfri bilprovning.

Förändrade stadgar för bilbesiktning i Hofterup leder vanligtvis till böter

Men några förordningar har nyligen justerats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten grundad på nummerskyltens slutsiffran. Inte heller är den obligatoriska kallelsen kvar. Så det gäller för bilägaren själv att bevaka datum för personbilsinspektion i Hofterup. Missas detta erhåller bilen körförbud. Och skulle fordonet stoppas av polisen, kan körkortet ryka. Det är bilägarnas ansvar att känna till detta faktum. Statens inkomster uppskattar dock stärkas med över en miljard kr från oaktsamma bilägare.

Bilinnehavare bestämmer personligen tillfälle för bilbesiktningen i Hofterup

Men man kan personligen styra, när den 1 tillsynen i Hofterup skall genomföras. Inte senare än 3 år efter att personbilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är inom tjugofyra månader. Sedan måste bilen besiktas varje år. På Länsstyrelsens hemsida kan datumangivelse enkelt anträffas. Surfa in på deras hemsida och slå registreringsnumret, så återfinns datumet där. Felaktigheterna eller skavankerna som hittas indelas i 3 kategorier. En klass ett-anmärkning har den betydelsen att den ska repareras före nästa års-inspektion. Ett klass 2-fel medför, att det ska lagas inom en viss tid med ombesiktning som påföljd. Klass tre-anmärkning är ett säkerhetsfel, som ger körförbud direkt. Bilen får endast bärgas från personbilsgranskningen i Hofterup. Och detta leder ofta till återvinning på en behörig bilskrot, som har tillåtelse att skrota personbilar med skrotintyg för avregistrering. Iakttaga att flera glömmer att laga lätta klass 1-anmärkningar. Men sådan flyttas upp en klass med krav på efterkontroll vid framtida inspektion.

Meningslösa felaktigheter uppdagas av fordonskontrollen i Hofterup

Det finns tid och pengar att spara vid en simpel okulärkontroll inför fordonsbesiktningen i Hofterup. Märkligt nog är det defekter med simpla ingripanden, som uppdagar nivå 2-felaktigheterna. Ett utfört ett slitet däck betyder flera gånger, att bilen godtas utan ombesiktning för personbilsinspektionen i Hofterup. Skyltbelysningen leder bil kontrollanterna, men skuggas därefter av positions- och halvljus-anmärkningar. Byte av en defekt ljuskälla kan kanske förefalla bökig för flera. Men det återfinns lätta anvisningar med bilder för flera av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på äldre bilar är att oljelampans varningslampa på instrumentpanelen inte slocknar. De flesta fordonsinspektörer avslöjar den sluges knepet att rycka väck instrumentbelysningen. Men felet visar på, att fordonet förbrukar onödigt mycket bensin, så koldioxidutsläppet tilltar kanske över max godkänd. Sensorn sitter på avgasröret vid katalysatorrenaren och är okomplicerad att byta. Den kan köpas till Daihatsu från Skruvat.se under 700 kronor. Risken är stor att det här simpla felaktigheten kan ses som en defekt i katalysatorn. I dessa fall kan avgiften för en del fordonsmärken vara mer än trettio tusen kr. Också påpekanden på däckens mönsterdjup är återkommande för bilinspektionen i Hofterup. Statistiskt är det flertalet som krävs på ombesiktning med nya däck. Det är konstigt, i och med att det är väldigt spartanskt att inspektera för bilägaren. Kraven är minst 1,6 millimeter mönsterdjup sommartid och 3,0 mm på vinterväglag. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under 3,0 millimeter. Så testande under kalla dagar kan ställa till med obefogade problem. Men med enkla redskap kan kostnaden, på grund av den periodiska biltillsynen i Hofterup, förbli låg av den kloke fordonsägaren.