Besiktning i Gimo avslöjar skrotbilar

Först en påhälsning för fordonskontroll i Gimo, därefter dyra reparationer på en bilverkstad, efter noga betänkande att skrota fordonet hos närmaste legitimerad bildemontering. Många av de trettiofem procenten fordonsägare, som får allvarliga prickar i besiktningspappret, vid den periodiska inspektionen, måste tillbaka med fordonet inom 30 dagar för att undvika körförbud. Redan från början gäller det vad 12 månad för de flesta. Naturvårdsverket startade AB Svensk Bilprovning i mitten av 1960-talet. Men bilbeståndet växte det stelbenta företaget över huvudet. Så avregleringen bilskrot av marknaden tjugo hundra tio förvånade inte svenska folket alls. Allt för långa telefontider för bokningar och ombokningar utmynnade massa påtvingade körförbud, som genomskådade konstruktionens fiasko. Flera nyetablerade inspektionshallar vände emellertid fort på den negativa utvecklingen. Med ett drop-insystem istället för bokning av bilkontroll i Gimo, löstes många bekymmer för nöjda bilägare.

Förändrade stadgar för bilgranskning i Gimo leder vanligtvis till böter

Men enstaka riktlinjer har nyss ändrats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten grundad på nummerskyltens sista siffra. Inte heller är den bindande kallelsen kvar. Fördenskull behöver bilinnehavaren personligen att hålla koll på tillfälle för bilgranskning i Gimo. Vid försummelse med det här får fordonet körförbud. Och skulle fordonet stoppas av polisen, kan körkortet ryka. Det är bilägarnas plikt att känna till det här sakförhållandet. Statskassan uppskattar emellertid stärkas med ett antal miljoner kr från slarviga ägare.

Fordonsinnehavare beslutar personligen tillfälle för fordonsgranskningen i Gimo

Men man kan personligen styra, när den 1 kontrollen i Gimo ska ombesörjas. Inte senare än trettiosex månader efter att personbilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är inom 2 år. Sedan behöver personbilen testas årligen. På Länsstyrelsens webbsida kan datumet lätt upptäckas. Surfa in på deras webbsida och slå nummerskyltens nummer, så återfinns datumangivelsen där. Felen eller bristerna som uppdagas indelas i tre kategorier. En klass ett-felaktighet har den betydelsen att den tvingas lagas inför nästa års-kontroll. Ett kategori 2-anmärkning innebär, att det ska lagas inom en månad med efterkontroll som följd. Klass tre-påpekande är ett säkerhetspåpekande, som medför körförbud omedelbart. Bilen får endast bärgas från bilbesiktningen i Gimo. Det här leder ofta till återvinning på en auktoriserad skrothandlare, som har licens att skrota fordon med skrotningscertifikat för avregistrering. Beakta att flera glömmer att reparera enkla nivå ett-anmärkningar. Men sådan flyttas upp en klass med begäran på efterkontroll vid framtida besiktning.

Omotiverade defekter observeras av personbilskontrollen i Gimo

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en simpel okulärkontroll innan bilbesiktningen i Gimo. Konstigt nog är det defekter med lätta ingripanden, som avslöjar nivå två-felen. Ett utfört en lampa betyder många stunder, att bilen släpps igenom utan ombesiktning för bilinspektionen i Gimo. Skyltbelysningen är det mest av enligt statistiken, men följs därefter av bromsljus. Skifte av en söndrig lampa kan kanske synas jobbig för flera. Men det finns lätta beskrivningar med filmer för många av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på äldre bilar är att motorlampans larmbelysning på instrumentbrädet inte slocknar. Många besiktningsmän uppdagar den finurliga trickset att peta väck glödlampan. Men felet indikerar, att fordonet drar omotiverat mycket bensin, så avgasutsläppet tilltar kanske över vad som är okey. Givaren är placerad på avgasröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är okomplicerad att byta. Den kan inhandlas till Mini från Laga.se under tusenlappen. Risken är stor att det här enkla felet kan ses som en defekt i katalysatorn. I dessa fall kan omkostnaden för en del bilmärken vara mer än trettio tusen kr. Även tillrättavisning på däckens mönsterdjup är återkommande för besiktning Gimo. Statistiskt är det flera som krävs på efterkontroll med nya däck. Det är märkligt, eftersom det är väldigt lätt att inspektera för fordonsinnehavaren. Kraven är åtminstone 1,6 mm mönster på sommarväglag och tre mm på vintern. Friktionen mot vägbanan avtar på däck under 3,0 mm. Så testande under vintern kan ställa till med obefogade bekymmer. Men med lätta verktyg kan avgiften, på grund av den periodiska personbilsgranskningen Gimo, förbli låg av den smarte bilinnehavaren.