Besiktning i Finspång och Kållered föregår onödig bilskrotning

Att fordonsundersökningar i Finspång avreglerades har haft kolossal vikt för fordonsinnehavarna i Kållered. AB Svensk Bilprovning startades av regeringen 1965, men upplöstes som monopolföretag 2010. De långa väntetiderna vid framförallt avbokningar utmynnade i många skrotade bilar med körförbud. Och de omnämnde fordonsägarna gormade av fördömelse över bristfälligheterna. Genom att tillåta fri konkurrens startade massa aktörer tänkta vinstgivande verksamheter.

Telefontiderna försvann som genom en blixt från klar blå himmel. Men framkallade andra bekymmer via en begriplig överetablering. Det gagnar självfallet bilägarna, som kan få sina bilar kontrollerade mot en skälig ersättning. Den tuffa konkurrensen kan likväl få ogynnsamma effekter för de flesta nya företagarna. Utslaget har likväl gett bilägarna möjlighet att syna sina fordonsvrak i Kållered, utan kötid, på närliggande hall, som erbjuder drop-in.

Ändrade stadgar för personbilsgranskning i Finspång leder ofta till böter i Kållered

Men enstaka normer har på senaste tiden justerats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten grundad på nummerskyltens sista siffra. inte ens den föreskrivna kallelsen kvar.

Därför måste bilinnehavaren skrota bilen Kållered personligen att hålla koll på tidpunkten för fordonskontroll i Finspång. Vid försummelse med det här erhåller fordonet körförbud. Och skulle bilen stoppas av ordningsmakten, kostar det 1 500 kronor i böter.

Besiktning i Finspång och Kållered föregår onödig bilskrotning

Det är bilägarnas plikt att känna till det här sakförhållandet. Statens inkomster uppskattar dock öka med ett antal miljoner kr från försumliga bilinnehavare.

Ägare beslutar i Kållered själv tillfälle för fordonsgranskningen i Finspång

Men man kan själv avgöra, när den 1 besiktningen i Finspång skall genomföras. Senast trettiosex månader efter att bilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är efter 2 år. Därnäst behöver bilskrotning personbilen testas årligen. På Länsstyrelsens sajt kan datumet enkelt upptäckas. Surfa in på deras webbsida och slå registreringsnumret, så återfinns datumet där. Felen eller bristfälligheterna som upptäcks delas in i tre nivåer.

En klass ett-felaktighet innebär att den skall fixas inför nästa års-kontroll. Ett nivå 2-fel har den betydelsen, att det ska repareras inom en månad med ombesiktning som påföljd. Kategori tre-felaktighet är ett säkerhetsbrist, som medför körförbud och att skrota avställd bil omgående. Fordonet får inte köras från bilgranskningen i Finspång. Och detta leder ofta till återvinning på en legitimerad bilskrot, som har befogenhet att skrota bilar med skrotcertifikat för bortplockning från Transportstyrelsen register. Observera att många missar att fixa enkla klass ett-påpekande. Men sådan flyttas upp en klass med krav på ombesiktning vid nästa kontroll.

Omotiverade defekter uppdagas av bilbesiktningen i Finspång

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en lätt okulärkontroll före fordonsbesiktningen i Finspång. Konstigt nog är det defekter bilskrot Kållered med simpla åtgärder, som upptäcker nivå två-felaktigheterna. Att fixa ett dåligt hjul innebär flera tillfällen, att personbilen släpps igenom utan ombesiktning för bilkontrollen i Finspång.

Nummerskyltsbelysningen leder bil kontrollanterna, men följs tätt av blinkersbelysning. Att ersätta en trasig lampa kan möjligtvis synas jobbig för flera. Men det finns simpla anvisningar med filmer för flera av bilmärkena i You Tube. Ett annat problem på äldre fordon är att motorlampans larmbelysning på instrumentbrädet inte släcks. De flesta besiktningsmän observerar den sluges trickset att peta dän glödlampan. Men felet antyder, att personbilen drar obehövligt bildemontering mycket diesel, så avgasutsläppet tilltar kanske över vad som är okey.

Sonden är placerad på grenröret vid katalysatorn och är enkel att byta. Den kan inhandlas till Opel från Bildelsbasen under tusenlappen. Risken är enorm att det här enkla felet kan tolkas som en brist i katalysatorn. I sådana fall kan utgifterna för vissa fordonsmärken vara mer än 30 000 kronor. Också klagomål på utslitna bildäck är ofta förekommande för fordonskontrollen Finspång. Statistiskt är det flertalet som måste på efterkontroll med nya däck.

Det är märkligt, eftersom det är väldigt spartanskt att kontrollera för bilinnehavaren. Kraven är åtminstone 1,6 millimeter mönsterdjup sommartid och tre mm på vinterväglag. Friktionen mot vägen minskar på däck under 3,0 mm. Så testande under kalla dagar kan orsaka onödiga bekymmer. Men med lätta redskap kan utgiften, till följd av den periodiska personbilsinspektionen Finspång, förbli låg av den smarte fordonsägaren.