Besiktning i Alfta föregår bilskrotning

Att fordonsbesiktningar i Alfta avreglerades har haft stor roll för fordonsägarna. AB Svensk Bilprovning startades av regeringen 1965, men upphörde som monopolföretag 2010. De långa kötiderna vid främst avbokningar resulterade i många inte påverkbara körförbud. Och de omnämnde bilägarna störtade av fördömelse över felaktigheterna. Igenom att släppa marknaden fri påbörjade massa företag tänkta inkomstbringande affärer. Så telefontiderna försvann som genom en blixt från klar blå himmel. Men skapade andra strul genom en utpräglad överetablering. Det främjar självklart bilinnehavarna, som kan få sina personbilar besiktade mot en skälig ersättning. Den hårda konkurrensen kan likväl få resultatlösa konsekvenser för de många nya företagarna. Utslaget har likväl gett fordonsinnehavarna tillfälle att syna bilen i Alfta, utan väntetid, hos närmaste besiktningsställe, som erbjuder besiktning utan bokning.

Ändrade stadgar för bilkontroll i Alfta resulterar ofta till vite

Men några principer har nyss ändrats. Nu innefattar inte kontrolltidpunkten baserad på nummerskyltens sista siffra. Inte heller är den bindande kallelsen kvar. Därför måste fordonsinnehavaren själv att observera tillfälle för personbilsinspektion i Alfta. Vid försummelse med det här får fordonet körförbud. Och skulle personbilen stoppas av ordningsmakten, kan körkortet ryka. Det är bilinnehavarens plikt att känna till detta faktum. Statskassan uppskattar emellertid öka med över en miljard kr från oaktsamma ägare.

Bilägare avgör personligen tillfälle för fordonsbesiktningen i Alfta

Men man kan personligen besluta, när den första kontrollen i Alfta bör ombesörjas. Inte senare än 3 år efter att bilen tagits i bruk skall detta ske. Andra gången är inom två år. Sedermera måste fordonet besiktas årligen. På Transportstyrelsens webbsida kan datumet enkelt anträffas. Öppna deras internetsida och slå nummerskyltens nummer, så återfinns datumangivelsen där. Felen eller defekterna som observeras delas in i tre klasser. En klass ett-påpekande betyder att den skall lagas inför nästa års-kontroll. Ett nivå 2-anmärkning har den betydelsen, att det måste åtgärdas inom en viss tid med efterkontroll som följd. Klass 3-felaktighet är ett säkerhetspåpekande, som medför körförbud omedelbart. Fordonet får inte köras från bilkontrollen i Alfta. Det här leder ofta till återvinning på en ackrediterad bilskrot, som har tillstånd att skrota bilar med skrotningsbevis för bortplockning från Transportstyrelsen register. Uppmärksamma att många glömmer att åtgärda lätta kategori ett-påpekande. Men sådana flyttas upp en nivå med krav på efterkontroll vid framtida kontroll.

Obehövliga brister observeras av fordonsbesiktningen i Alfta

Det finns tid och pengar att spara vid en enkel okulärkontroll före besiktningen i Alfta. Märkligt nog är det defekter med simpla bilskrot ingripanden, som avslöjar nivå två-bristerna. Ett utfört en lampa betyder många tillfällen, att bilen godkänns utan efterkontroll för fordonskontrollen i Alfta. Nummerskyltslampor leder bil kontrollanterna, men följs tätt av bromsljus. Att ersätta en trasig lykta kan möjligen synas bökig för flera. Men det återfinns simpla instruktioner med bilder för de flesta bilmärkena i You Tube. Ett annat ofta förekommande felaktighet på gamla bilar är att motorlampans varningslampa på instrumentbrädet inte slocknar. De flesta besiktningsmän uppdagar den luriga lösning att ta väck instrumentbelysningen.

Men oriktigheten antyder, att bilen drar obehövligt mycket bensin, så koldioxidutsläppet tilltar möjligtvis över vad som är okey. Sensorn är fastsatt på grenröret vid den katalytiska renaren på avgasröret och är lätt att byta. Den kan köpas till Renault från Bds.se under tusenlappen. Faran är enorm att det här lätta bristen kan uppfattas som ett fel i katalysatorn. I dessa fall kan omkostnaden för en del fordonsmärken vara mer än trettio tusen kr. Även påpekanden på utslitna bildäck är frekventa för bilinspektionen Alfta. Statistiskt är det många som måste på efterkontroll med nya däck. Det är konstigt, eftersom det är mycket spartanskt att inspektera för fordonsinnehavaren. Kraven är minst en komma sex mm mönsterdjup sommartid och tre mm på vinterväglag. Friktionen mot vägen minskar på däck under tre mm. Så utprovning under kalla dagar kan ställa till med onödiga bekymmer. Men med enkla redskap kan utgiften, till följd av den årliga bilgranskningen Alfta, hållas till ett minimum av den smarte fordonsägaren.