Nybilsköp & inlämnade Audi bilar till bilskrot 2021 kvartal 3

Statistik för nyköpta och skrotade Audi under tredje kvartalet visas nedan. För att kunna följa Audis övergång till eldrift redovisas frekvensen av drivmedel för nyköpta fordonen samt motsvarande för skrotade bilar. De fem flest nyköpta bilmodellerna från Audi angives utan specificerat drivmedel. För att bedöma varumärkets framgång hos svenska bilköpare visas totalt antal nyköpta och skrotade bilar inom samma tidsperiod.

Under tredje kvartalet har 2 944 st. nyköpta Audi gjorts. Samtidigt har totalt 65 584 nyköpta personbilar registrerats i Sverige. Under tredje kvartalet har även 2 051 Audi-bilar inlämnats till bilskrot för återvinning och avregistrering. Totalt har 48 026 personbilar skrotats i landet under samma period.

Drivmedel för nyköpta Audi under tredje kvartalet (redovisade)

948 st. Mild-Hybrid

877 st. Electric

654 st. Bensin

414 st. Plug-in Hybrid

77 st. Diesel

Drivmedel för skrotade Audi under tredje kvartalet (redovisade)

1 622 st. Bensin

421 st. Diesel

6 st. Mold-Hybrid

2 st. Plug-in Hybrid

De fem mest förekommande nyköpta Audi-modellerna under tredje kvartalet

433 st. A3

395 st. e-tron

384 st. Q4 e-tron

335 st. A6

271 st. Q3

De fem mest förekommande skrotade Audi-modellerna under tredje kvartalet

747 st. A4

533 st. A6

304 st. A3

167 st. 80

163 st. 100

Bilskrotar har huvudrollen i återvinningsprocessen av Audi-bilar

En auktoriserad bilskrot utgör medelpunkten i den nära hundraprocentiga återvinningen av uttjänta Audi-bilar. Och den processen har medfört en betydande ökning av skrotbilarnas värde. Att skrota bilen betyder idag en rejäl ersättning. Så många gånger är skrotning lönsammare än reparation av ett gammalt koldioxidspridande fordon. Mest tjänar dock klimatet på den gynnsamma utvecklingen. Men vägen dit har varit lång och krokig.

Det krävdes tuffa insatser från Naturvårdsverket för att bryta trenden mot allt fler dumpade fordon i naturen. Stenhårda förordningar för bilskrotning till bilproducenter och bilföretag vände upp och ned på branschen. En stor del av de etablerade bilskrotarna tvingades lägga ned sina verksamheter, med försäljning av begagnade bildelar, efter förbud mot dåvarande skrotningskostnad och påtvingade miljöaktiviteter. Men bildemonteringar, som finns kvar, kan se hur återvunnet järn, koppar, aluminium och lump reproduceras och ständigt genererar stora besparingar. Och bilägarna, som skrotar bilen lagligt, får vara med att dela på kakan som växer kontinuerligt.

Endast en auktoriserad bilskrot kan skrota en Audi-bil

För korrekt bildemontering av personbilar krävs avregistrering av Transportstyrelsen. Ett fordon kan aldrig försvinna ur vägtrafikregistret på annat sätt. När bilen lämnas in, med eventuell fullmakt, till en auktoriserad bilskrot erhålles ett mottagningsbevis, som kvitto att ägaransvaret har överlämnats. Den auktoriserade bilskroten skickar skrotningsintyg och registreringsbeviset till Transportstyrelsen för vidare behandling. Många blandar samman begreppet avställning med avregistrering. Observera att en avställd bil finns med i vägtrafikregistret och kostar ägaren ett antal kronor varje år. Samtidigt kommer ägaren att krävas på alla miljökostnader, som fordonet kan ha åstadkommit.