Nybilsköp & inlämnade Audi bilar till bilskrot 2021 kvartal 2

Statistik för nyköpta och skrotade Audi under andra kvartalet visas nedan. För att kunna följa Audis övergång till eldrift redovisas frekvensen av drivmedel för nyköpta fordonen samt motsvarande för skrotade bilar. De fem flest nyköpta bilmodellerna från Audi angives utan specificerat drivmedel. För att bedöma varumärkets framgång hos svenska bilköpare visas totalt antal nyköpta och skrotade bilar inom samma tidsperiod.

Under andra kvartalet har 5 555 st. nyköpta Audi gjorts. Samtidigt har totalt 88 846 nyköpta personbilar registrerats i Sverige. Under andra kvartalet har även 2 149 Audi-bilar inlämnats till bilskrot för återvinning och avregistrering. Totalt har 49 091 personbilar skrotats i landet under samma period.

Drivmedel för nyköpta Audi under andra kvartalet (redovisade)

2 621 st. Mild-Hybrid

1 074 st. Bensin

987 st. Plug-in Hybrid

898 st. Electric

82 st. Diesel

Drivmedel för skrotade Audi under andra kvartalet (redovisade)

1 715 st. Bensin

432 st. Diesel

2 st. Plug-in Hybrid

De fem mest förekommande nyköpta Audi-modellerna under andra kvartalet

1 089 st. A6

1 006 st. A3

719 st. e-tron

694 st. A4

477 st. Q5

De fem mest förekommande skrotade Audi-modellerna under andra kvartalet

795 st. A4

581 st. A6

318 st. A3

195 st. 100

143 st. 80

Bilskrotar har huvudrollen i återvinningsprocessen av Audi-bilar

En auktoriserad bilskrot utgör medelpunkten i den nära hundraprocentiga återvinningen av uttjänta Audi-bilar. Och den processen har medfört en betydande ökning av skrotbilarnas värde. Att skrota bilen betyder idag en rejäl ersättning. Så många gånger är skrotning lönsammare än reparation av ett gammalt koldioxidspridande fordon. Mest tjänar dock klimatet på den gynnsamma utvecklingen. Men vägen dit har varit lång och krokig.

Det krävdes tuffa insatser från Naturvårdsverket för att bryta trenden mot allt fler dumpade fordon i naturen. Stenhårda förordningar för bilskrotning till bilproducenter och bilföretag vände upp och ned på branschen. En stor del av de etablerade bilskrotarna tvingades lägga ned sina verksamheter, med försäljning av begagnade bildelar, efter förbud mot dåvarande skrotningskostnad och påtvingade miljöaktiviteter. Men bildemonteringar, som finns kvar, kan se hur återvunnet järn, koppar, aluminium och lump reproduceras och ständigt genererar stora besparingar. Och bilägarna, som skrotar bilen lagligt, får vara med att dela på kakan som växer kontinuerligt.

Endast en auktoriserad bilskrot kan skrota en Audi-bil

För korrekt bildemontering av personbilar krävs avregistrering av Transportstyrelsen. Ett fordon kan aldrig försvinna ur vägtrafikregistret på annat sätt. När bilen lämnas in, med eventuell fullmakt, till en auktoriserad bilskrot erhålles ett mottagningsbevis, som kvitto att ägaransvaret har överlämnats. Den auktoriserade bilskroten skickar skrotningsintyg och registreringsbeviset till Transportstyrelsen för vidare behandling. Många blandar samman begreppet avställning med avregistrering. Observera att en avställd bil finns med i vägtrafikregistret och kostar ägaren ett antal kronor varje år. Samtidigt kommer ägaren att krävas på alla miljökostnader, som fordonet kan ha åstadkommit.