Skrotbilar med katalysator är bra för skrotföretagen

Efter det att alla personbilar har katalysator har skrotföretagen kommit att bli mer engagerade av den än att sälja bildelar från återvunna bilar. Tills för några decennier sedan livnärde bilskrotarna sig på återanvända bildelar och säljande av bildelar. Ingen effektiv återvinning av de återstående bilvraken existerade inte. Arbete för hand verkställdes för att gallra skrotbilarna rena innan avyttring till en bildemontering. Inkomsterna för dessa ombesörjde blott produktionskostnad samt frakt av rester. Så företagens vinst var beroende av försäljning av fordonskomponenter samt kostnad för återvinning av den uttjänta bilen, som bilägaren måste betala för att skrota bilen i Sverige. Bilskrot Göteborg. Men förhållanden har växlat. Numera skrotas bilen till 95 % för att röra sig i ett permanent omlopp.

Skrotbilar med katalysator är bra för skrotföretagen

Så företagens vinst var beroende av försäljning av fordonskomponenter samt kostnad för återvinning av den uttjänta bilen, som bilägaren måste betala för att skrota bilen i Göteborg. Men förhållanden har växlat. Numera skrotas bilen till 95 % för att röra sig i ett permanent omlopp.

Naturvårdsverkets föreskrift till producenter av personbilar har renderat ett optimistiskt resultatet. Det här i sällskap med den klimatlämpade bilskrotnings lagen innebär, att det inte längre kostar något för avlämnande med korrekt återvinning och avregistrering på Transportstyrelsen. Tvärsom har utgiften förändrats till femhundra kr i betalning vid leverans till somliga skrotar. De flesta bilåtervinnare i Sverige erbjuds ännu begagnade bilreservdelar. Smällt bilar, som blivit friköpt av ett Trygg-Hansa förvärvas upp för demontering och försäljning av bilreservdelar med hög beskaffenhet. Progressen går mot en absolut demontering eftersom det här utbytet nästan alltid överstiger vinsten att skruva ner och lagerhålla gamla bilreservdelar. En renodlad skrot sysslar också med demonteringar, men i ett helt annat syfte. Efter att en uttjänt bil hämtas och skrotningsintyg getts startar tömning av hälsofarliga materia och detaljer.

Hjul och fälgar till avyttring på bilskroten i Göteborg

På dessa företag påträffar man mestadels endast hjul och fälgar till avyttring. Bildemonteringar i Sverige som har Prima använda fordonskomponenter är sammanförda med bilbasen vid försäljning online. Eftersom många bildemonteringar inte längre säljer gamla begagnade delar längre är det spill med tiden att ringa runt och leta efter bilreservdelar, som inte finns. Den här verksamhetsområdet har antagligen kommit längst med e-kommers från ett stort och samstämmig dataregister. Trots det här faktum, och att säljerbjudandet otvetydigt synliggör att fordonsdelar ej saluförs, mailar många av köpare ändå. Lika lätt som att läsa en dylik upplysning är det att förhandsbeställa en ämnad fordonsdel på internet hos Bildelsbasen. Sammanställningen är så simpel, att det kan sammanliknas med ett köp av en dricka på Konsum, med den skillnaden att det finns ett tiotal förnämligare varulager med omväxlande priser att välja. Det är ej endast brukade bildelar från skrot i Sverige, utan alla andra bilskrotars, som förekommer i sortimentet. Och här kan men också påträffa nyproducerade eller upprustade delar till växlande kvalitet och priser.