Henry Ford

Henry Ford

Henry Ford föddes år 1888 i Dearborn nära staden Detroit. Fadern ägde en bondgård och Henry var enda barnet. Han visade tidigt en speciell teknisk talang. Som barn fick han en klocka av sin fader. Den demonterades och monterades till dess han lärde sig urverkets funktion. Han blev därefter hela byns urmakare. Familjen var religiös och vandrade regelbundet till kyrkan, som var belägen 10 kilometer från hemmet. Vid tretton års ålder dog hans mor vilket blev ett förödande slag.

Henry var parets enda barn och fadern ville att sonen skulle överta gården. Men moderns död hade tagit honom så hårt att han ville lämna byn. Vid 16 års ålder flyttade han till Detroit. Där fick han anställning som lärling hos Detroit Dry Dock Co. Som lärling lärde han sig ångmotorns konstruktion. Men efter tre år återvände Henry till Dearborn för att hjälpa sin far med bondgården. Han gifte sig med Clara som var dotter till ägaren av granngården. Paret återvände dock snart till Detroit där Henry fick anställning hos Westinghouse, för tillsyn av ångmaskiner. Han studerade även ekonomi och bokföring under den tiden.

Henry Ford döpte bilmodell efter sonen Esel

År 1891 blev Ford anställd som ingenjör vid Edison Illuminating Compani. Efter två år utsågs han till teknisk chef. Lönen hade höjts så han kunde ägna sig åt sin allt mer krävande hobby. Henry Ford hade föresatt sig att kunna bygga en hästkärra med motordrift. Kvällar och nätter användes för konstruktion och tillverkning. Vid den här tidpunkten föddes parets enda son, Esel. Namnet skulle senare bli benämningen på en populär bilmodell. Arbetet i trädgården resulterade i en fungerande men liten klen självgående vagn. Den såldes för att ge ekonomiskt utrymme för byggnation av en bil. År 1893 var den färdigställd med mycket gott resultat. Baron W. Murphy blev intresserad av planerna att starta en egen biltillverkning.

Henry Ford lämnade därför sin anställning och bildade Detroit Automobile Company år1899. Företaget producerade bilar med för låg kvalitet och för högt pris vilket medförde nedläggning av fabriken två år senare. Ford bildade ett samarbete med A. Malcomson som resulterade i det nya Företaget Ford Motor Company. Den första Ford-A skapades år 1903 Den första T-Forden rullade ut från fabriken 1908. Modellen skulle bli en succé utan like i bilindustrin.

Henry Ford sänkte priset på T-Forden från 800 $ till 360 $

Efterfrågan av T-Forden var större än fabriken kunde tillverka. År 1913 introducerades det löpande bandet. Det ökade produktionen mångfalt och blev snart känt inom hela världens biltillverkare. I Detroit slogs företagen om arbetskraft. Effekten av det löpande bandet blev att de anställdas löner mer än fördubblades året. Priset för den lilla T-Forden var cirka 800 dollars vid starten. Den sänktes på grund av bandet till cirka 360 dollars, år 1926.

Fords antisemitiska skrifter i lokaltidningen Dearborn upprörde många. Dessa dementerades dock. Men Henry Ford mottog, som första person, medaljen med den tyska örnen som tilldelades de viktigaste personerna utomlands. År 1943 avlider sonen Esel och år 1945 efterträder Henry Ford 11 farfadern.