Auktoriserad bilskrot i Stenungsund söker uttjänta Citroen-Mehari

Länsstyrelsen har med förändrade regler sett till att en auktoriserad skrot i Stenungsund kan lämna ersättning för skrotning och fragmentering av en avdankad Citroen-Mehari. Förr betalade ingen skrot för sådana bilar. För att hushålla sina intjänade pengar har många fordonsvrak hamnat i naturen. Och när den allmänna skrotpremien upplöstes ökade också bilar som övergetts i skog och mark. Då agerade Naturvårdsverket och ställde högre krav på alla auktoriserade bilskrotare. Rekommendationer och föreskrifter till biltillverkare med krav på kostnadsfritt kunna skrota bilen i Stenungsund och hopsamling inom fem mils avstånd från Sveriges alla ägare. Behöriga skrothandlare skulle miljöjusteras till handhavande av miljökritisk avfall och avsynas årligen av Länsstyrelsens klimatenhet. Flertalet Fiat-Siena köps av auktoriserad bilskrot i Stenungsund för flera tusenlappar, det var upptakten till en bra kompensation för avregistrering av en gammal Citroen-Mehari på en bildemontering i Stenungsund.

Återanvändande från gamla fordon inbringar mer pengar på Citroen-Mehari hos skrotföretagen i Stenungsund

Bilproducenterna bereddes bildemontering i Stenungsund med föreskrifter om en nästan fullkomlig återföring av en Citroen-Mehari till en evig kretsgång i nytillverkning. Efter många års intensivt jobb har denna intention uppnåtts med bra marginal. Därför har anspråk på betalning ersatts av en acceptabel ersättning för en skrotbil hos en legal bilskrotning i Stenungsund. Men skrotningsutvecklingen hade inte lyckats utan Transportstyrelsens skoningslösa påtryckningar hos skrothandlarna. Skrotbilar karakteriserades som klimatfarligt avfall, och Miljöadministrationen gavs i uppgift att se till att de de hårda föreskrifterna följdes precist. Återvinning med skrotningsintyg och avregistrering av en Citroen-Mehari hos en etablerad bilskrot i Stenungsund klimatreglerades och kontrollerades så noga att lagstridig business skulle försvinna. Det förorsakade dessutom, att nära hälften av landets bildemonteringar måste lägga ned sin verksamhet. Idag har omläggningen av återvinning av bilar förverkligats till bilproducenterna. En av Länsstyrelsen godkänd bilskrot följer klimatvillkoren utan kritik. Men allt är inte frid och fröjd. Gamla uttjänta Citroen-Mehari och andra trotjänare är önskade föremål.

Bilåtervinnare i Stenungsund slåss om att få tag i äldre Citroen-Mehari

Att skrot i Stenungsund har kärv rivalitet om en ålderstigen Citroen-Mehari är ingen ny upplysning. Förbjudna exporter och nedskräpning av skrotbilar i Stenungsund har skett en god stund. Det redogörs i Hälsinge Kuriren hur klimatinspektörer och polismakten bara kan se på, hur beskaffenhet för 1000-tals kr bara försvinner i dessa bedrägerier. Den samordnade kriminaliteten har påträffat en ny och säker näring vid sidan av narkotikan. Och hantering med utförsel av uttjänta bilar i trafik ökar stadigvarande. Efterfrågan efter billiga beg. bilar som Citroen-Mehari är större än en uttjänt Citoen-Activa återvinnes till 95 % av bilskrot i Stenungsund vid någon tidpunkt. Fler, mer eller mindre organiserade, bilverkstäder införskaffar och fixar tillräckligt strikt med beg. delar. Detta är givetvis en motgång för de aktiva miljöhjältarna, som slåss mot de växande avgasutsläppen. I nuvarande virus uppmaning, att köra bil i stället för att använda spårvagn, växer engagemanget för att boka hämtning av ett uttjänt fordon i Stenungsund eller förvärv av en prisvärd andrabil till hemmet högsta option. Så en auktoriserad skrot i Stenungsund ser med dysterhet hur en trasig klimat- och inte säker Citroen-Mehari kör utmed sin bilskrot.