Skrotbilar från Skattkärr återuppstår på vägarna

Kan en skrotbil från Skattkärr avdunsta i intet? Eller kan bilar, som har körförbud, återfalla till destruktiva körningar med stora co2utsläpp som följd?. Att kasserade bilar uppstår från de döda är en realitet. Kanske i en annan del av kontinenten. Men likväl förorenar de luften för alla. Enligt klimatbalken ansvarar bilinnehavare för att fordonet blir skrotad och avförd ur Transportstyrelsens bilregister. Dock förs det ut en mängd illegalt varje dag. Förmodligen är inte före detta ägare medvetna om bedrägerierna de inblandas i. Men de är ändå deras plikt att tillse att skrota bilen hos en av Länsstyrelsens godkända bilåtervinnare. Först då kan kan myndigheterna få koll över de kasserade bilar som numera försvinner och blir utsatta för förbjudna behandlingar.

Förkastade skrotbilar från Skattkärr kan brukas kriminellt

Innan en skrotbil i Skattkärr nått en legitimerad skrot med lämnad registreringsbevis, och mottagningsbevis mottagits, finns risk att den blir använd i kriminella avsikter. Ett natur- och trafikfarlig fordon ger tiofalt till försäljaren i Afrika. Det råder förbud att föra ut uttjänta fordon som saknar acceptabel kontroll. Det är kanske motivet till den vinstgivande affären hos den organiserade brottsförekomsten. Myndigheterna och polisens insats definieras till inregistrering av antalet illegalt utförda skrotbilar via kajplatser eller Öresundsbron. Allt enligt Tv 4 som pratat med inspektörer från naturkansliet i Göteborgs hamn. När en skrotbil i Skattkärr annonseras ut genom webben eller dagstidningar, kan bilen också återgå i trafik utan fordonsinnehavarens vetskap. Och en del mindre verkstäder lagar enkelt de natur-och trafikfarliga personbilarna i körbart tillstånd. Om en fordonsägare bärgar sin kasserade personbil för ämnad skrotning, utan att få skrotningsintyg från en legitimerad bildemontering, kan det leda till framtida problem. Ansvaret för skrotning och bildemontering vilar tungt på bilinnehavaren. Och detta visas tydligt i naturförordningen. För att avstyra lagbrott vid avyttring skall säljaren utföra initiativ för att ta bort sådana vågspel, när det är dags att skrota sitt fordon. Igenom bilproducenterna framgångsrika återvinning, samt bilskrotarnas väl planlagda modernisering i enlighet med bilskrotningsförordningen, kan bilinnehavaren räkna med en bra betalning vid inlämning. Då skrotbilarna hämtas utgår också skiftande betalning. Men det är vid ett sån tillfälle, som risken finns för att de uttjänta bilarna kan komma på nämnda avvägar, med framtida strul som efterdyning.

Samtliga skrotbilar från Skattkärr bör avlämnas till en auktoriserad bildemontering

Avlämnas fordonsinnehavaren själv in sin gamla klenod  till en legitimerad bilskrot undanröjs riskerna för lurendrejeri. Före förfaringssättet med fragmentering plockas eftersökta bildelar för återanvändning och renoveras för att senare säljas vidare. Igenom kvittens, som styrker fragmentering och avfärdande på Transportstyrelsen, garanteras en laglig åtgärd. Samtidigt får fordonsägaren maximal ersättning för en uttjänt bil i Skattkärr. Men priset kan skilja med flera tusen kronor. Så det kan vara inkomstbringande att studera varianterna. Skall bilen hämtas är faran högre att den inte skrotas utan återgår i trafik. Men det existerar potential att sätta hinder för de förbjudna aktiviteten. Tillse att hämtning genomförs av en seriös bärgare som samarbetar med en auktoriserad bilåtervinnare, även att ett undertecknat kvittens med skrotintyg lämnas, som intyg för annalkande avregistrering på Trafikverket. Kolla, innan transporten, att licens för transport av skrotbilar är utförd av Länsstyrelsen. En seriös bilbärgare har ett sådant blankett lätt tillgängligt och öppningsbart på sin hemsida. Dessa lätta handlingar borgar för att en skrotbil i Skattkärr omhändertas på ett legalt och klimatskyddat förfaringssätt.