Skrotbilar från Rottne på väg till svarta marknaden

Uttjänta fordon från Rottne borde få en korrekt återvinning i högre omfattning, än den gör nu för tiden. Och det betyder inlämning med registreringsbeviset på en legitimerad bilskrot för skrotning och återvinning. Även fast att många lämnar stora ersättningar för bilarna har de stor rivalitet. Den illegala exporten ökar så det knakar. Så marknaden är otroligt viktig för den organiserade brottsligheten. Men också inom Sverige sker lagbrott med de miljö- och trafikfarliga fordonen. Progressen med koldioxid-rening, antisladdsystem och säkerhetsbälten gör gapet till gamla bilar skyhögt. Det innebär enligt forskare på Lunds universitet, att ägarna bör skrota bilen om den är över elva år gammal. Ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt är gamla skrotbilarna verkligen på villovägar.

Förkastade skrotbilar från Rottne kan utnyttjas laglöst

Innan en uttjänt bil i Rottne hamnat på en legitimerad bildemontering med lämnad reg. bevis del 2, och skrotintyg mottagits, riskerar den blir utnyttjad i kriminella syften. Ett natur- och färdselfarlig fordon ger 10 gånger mer till försäljaren i ett annat land. Det är förbud att föra ut skrotbilar som saknar acceptabel besiktning. Det är kanske skälet till den lönsamma affären hos den samordnande brottsliga verksamheten. Trafikverket och polisens insats definieras till inskrivning av mängden illegalt utförda skrotbilar via hamnar eller via bron till Danmark. Allt enligt Göteborgsposten som pratat med tillsynsmän från ett klimatkansliet i Trelleborgs hamn. När en uttjänt bil i Rottne annonseras ut genom nätet eller kvällstidningar, kan bilen också återgå i trafik utan fordonsägarens kännedom. Och många mindre bilföretag reparerar lätt de natur-och trafikfarliga åkdonen i körbart tillstånd. Om en fordonsägare lämnar sin fördärvade personbil för antagen skrotning, utan att få mottagningskvitto från en auktoriserad bildemontering, kan det leda till framtida dilemman. Åliggande för återvinning och avregistrering vilar tungt på bilinnehavaren. Och detta visas tydligt i klimatbalken. För att undvika lagbrott vid försäljning borde säljaren vidtaga åtgärder för att eliminera sådana vågspel, när tiden är inne att skrota bilen. Igenom bilproducenterna framgångsrika återvinning, samt skrotarnas effektiva modernisering i enlighet med bilskrotningslagen, kan fordonsinnehavaren vänta sig en bra ersättning vid inlämning. Då de uttjänta bilarna hämtas utgår också skiftande betalning. Men det är vid ett sådan möjlighet, som risken föreligger för att skrotbilarna kan komma på berörda villovägar, med kommande trassel som följd.

Alla kasserade bilar från Rottne skall bärgas till en behörig skrot

Transporterar fordonsinnehavaren själv in sin skrotbil till en certifierad skrot elimineras osäkerheten för lurendrejeri. Före arbetsgången med återvinning skruvas efterfrågade fordonsdelar för återanvändning hos en bilverkstad. Via mottagningsbevis, som styrker fragmentering och avfärdande på Trafikverket, ansvara för en legitim behandling. Samtidigt får ägaren bra ersättning för en kasserad personbil i Rottne. Men priset varierar med flera tusen kronor. Så det kan vara givande att analysera alternativen. Måste fordonet hämtas är osäkerheten högre att den hamnar i orätta händer. Men det existerar alternativ att sätta stopp för de illegala verksamheterna. Att se till transport utförs av ett företag som har tillstånd för transport av farligt avfall och som har avtal med en certifierad bilskrot, också att ett påskrivet mottagningsbevis med skrotningsintyg lämnas, som intyg för kommande avfärdande hos bilregistret. Avsyna, innan transporten, att licens för frakt av kasserade bilar är utförd av Länsstyrelsen. En seriös bilbärgare har ett sådant tillstånd lätt tillgängligt och läsbart på sin hemsida. Dessa lätta handlingar borgar för att en skrotbil i Rottne vårdas på ett lovligt och natursäkert sätt.