Skrotbilar i Landskrona kan utnyttjas brottsligt

Uttjänta fordon från Landskrona borde få en korrekt återvinning i större omfattning, än den gör nu för tiden. Och det medför inlämning med registreringsbeviset hos en certifierad bilskrot för skrotning och återvinning. Även fast att en del lämnar höga ersättningar för skrotbilarna har de stor konkurrens. Den olagliga utskeppningen växer hela tiden. Så marknaden är otroligt viktig för de kriminella fiktiva företagen. Men också inom landet sker lagbrott med de miljö- och trafikskadliga bilarna. Progressen med koldioxid-rening, antisladdsystematik och säkerhetsbälten gör klyftan till äldre personbilar skyhögt. Det medför enligt vetenskapsman på Chalmers, att fordonsägarna bör lämna bilen för skrotning om den är över 11 år gammal. Ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt är de äldre fordonen verkligen på villovägar.

Förkastade uttjänta fordon från Landskrona kan brukas olagligt

Innan en uttjänt bil i Landskrona hamnat på en certifierad bildemontering med överlämnad reg. bevis del 2, och skrotintyg mottagits, finns risk att den blir utnyttjad i brottsliga ändamål. Ett miljö- och färdselvådlig bil ger tiofalt till försäljaren i Afrika. Det föreligger förbud att exportera kasserade bilar som saknar godkänd undersökning. Det är kanske skälet till den lönsamma affären hos den organiserade brottsförekomsten. Myndigheterna och Riksdagen insats avgränsas till inskrivning av antalet otillåtna utförda uttjänta fordon via kajplatser eller via bron till Danmark. Allt enligt Sydsvenskan som intervjuat kontrollanter från miljötjänstemän i Trelleborgs hamn. När en uttjänt bil i Landskrona säljes genom webben eller pressen, kan bilen även återföras i trafik utan bilägarens vetskap. Och flertalet mindre bilföretag lagar lätt de natur-och trafikvådliga personbilarna i körbart skick. Om en bilägare lämnar sin fördärvade bil för antagen återvinning, utan att få skrotningsintyg från en godkänd bilskrot, kan det innebära framtida problem. Ansvaret för återvinning och bildemontering vilar tungt på fordonsägaren. Och detta visas tydligt i Miljöförordningen. För att slippa fuffens vid handel borde säljaren vidtaga åtgärder för att ta bort sådana risker, när det är dags att skrota sitt fordon. Via bilproducenterna framgångsrika återvinning, samt skrotarnas väl planlagda modernisering enligt bilskrotsförordningen, kan bilinnehavaren vänta sig en stor kompensation vid inlämning. Då bilskrots fordon hämtas utgår även skiftande ersättning. Men det är vid ett sådan tillfälle, som risken finns för att skrotbilarna kan komma på nämnda villovägar, med framtida trubbel som konsekvens.

Alla uttjänta fordon från Landskrona skall transporteras till en certifierad skrot

Bärgar fordonsinnehavaren själv in sin gamla klenod  till en behörig skrot undanröjs osäkerheten för bedrägligt förfarande. Innan förfaringssättet med recykling plockas begärliga fordonsdelar för recirkulation och renoveras för att senare säljas vidare. Och genom kvitto, som bekräftar skrotning och avregistrering hos bilregistret, tryggar en tillåten åtgärd. Samtidigt erhåller bilinnehavaren högst betalning för en skrotbil i Landskrona. Men beloppet kan skilja med många hundralappar. Så det kan vara lukrativt att utforska valmöjligheterna. Bör bilen hämtas är osäkerheten desto större att den inte skrotas utan återgår i trafik. Men det existerar möjligheter att sätta hinder för de förbjudna rörelsen. Att se till hämtning sker av en seriös bärgare som samarbetar med en behörig skrot, även att ett undertecknat mottagningsbevis med skrotintyg avlämnas, som intyg för nästkommande avfärdande hos Transportstyrelsen. Kolla, före transporten, att tillåtelse för transport av kasserade bilar är utförd av Transportstyrelsen. En seriös bilbärgare har ett sånt tillstånd enkelt åtkomligt och läsbart på sin sajt. Dessa lätta åtgärder säkrar för att en uttjänt bil i Landskrona omhändertas på ett legalt och klimattryggt förfaringssätt.