Konkurrens om skrotbilar från Iggesund

Att att studera Länsstyrelsens statistik går det att läsa, att massor avställda fordon tycks ha gått upp i rök. Vanligtvis är avställda fordon uppställda med körförbud och stämplas naturmässigt som kasserade bilar. Regeringens förslag 2017/18:246 verifierar att flertalet är på drift genom citat:”Skrot bilar som transporteras in till bildemonteringar har minskat kraftigt.” otaliga av de här försvunna bilvrak från Iggesund har återinförts i trafik någonvart. Att de, igenom sina höga co2utsläppen, samtidigt är en stor källa till den dramatiska klimatrubbningen är ingen hemlighet. Känner de före detta fordonsägarna till förhållandet? Eller har de blivit utnyttjade till olagliga handlingar? För en del 24 månader sedan var det penningslukande att överlämna fordonet för skrot. Då figurerade inte heller något allmänt klimatbegrundande. Så den egna ekonomin var nog prioritet ett och så bör det vara också nuförtiden. För bilproducenternas verkningsfulla recycling har gett de uttjänta bilarna ett helt annat värde, som kommer bilinnehavarens ekonomi till del.

Förkastade kasserade bilar från Iggesund kan användas olagligt

Innan en uttjänt bil i Iggesund nått en behörig skrot med lämnad registreringsbevis, och skrotintyg tagits emot, finns risk att fordonet bli utnyttjad i kriminella avsikter. Ett natur- och färdselskadlig bil ger 10 gånger mer till säljaren i ett annat land. Det existerar förbud att skeppa ut uttjänta fordon som saknar acceptabel undersökning. Det är kanske skälet till den vinstgivande affärsverksamheten hos den samordnande brottsliga verksamheten. Myndigheterna och Riksdagen insats avgränsas till registrering av antalet illegalt utförda kasserade bilar via kajplatser eller via bron till Danmark. Allt enligt Aftonbladet som intervjuat inspektörer från miljökansliet i Stockholms hamn. När en kasserad personbil i Iggesund annonseras ut genom nätet eller kvällstidningar, kan bilen också återgå i trafik utan ägarens vetskap. Och en del mindre bilföretag återställer enkelt de natur-och trafikfarliga åkdonen i körbart skick. Om en bilägare bärgar sin kasserade personbil för tänkt återvinning, utan att få mottagningsbevis från en certifierad skrot, kan det orsaka framtida besvär. Åliggande för återvinning och avregistrering vilar tungt på bilinnehavaren. Och detta framgår otvetydigt i naturförordningen. För att slippa lagbrott vid försäljning måste säljaren vidta åtgärder för att eliminera sådana risker, när det är dags att skrota sitt fordon. Genom bilfabrikanternas framgångsrika återvinning, och bilskrotarnas rationella sanering i enlighet med bilskrotslagen, kan fordonsägaren räkna med en rejäl ersättning vid inlämning. Då de uttjänta bilarna hämtas utgår också skiftande ersättning. Men det är vid ett sån situation, som risken förekommer för att skrotbilarna kan komma på nämnda villovägar, med framtida strul som påföljd.

Samtliga kasserade bilar från Iggesund bör lämnas till en auktoriserad skrot

Lämnar bilinnehavaren själv in sitt fordon till en certifierad skrot elimineras faran för bedrägligt förfarande. Före arbetsgången med fragmentering demonteras lättsålda bildelar för återbruk och saluförs. Igenom kvittens, som bekräftar fragmentering och avfärdande hos bilregistret, säkerställer en tillåten behandling. Samtidigt inkasserar ägaren högst kompensation för en skrotbil i Iggesund. Men beloppet varierar med flera tusen kronor. Så det kan vara lönsamt att analysera varianterna. Behöver fordonet bärgas är faran desto större att den hamnar i orätta händer. Men det existerar möjligheter att sätta stopp för de förbjudna verksamheterna. Tillse att bärgning genomförs av en avtalad partner till en legitimerad bilskrot, därtill att ett underskrivet mottagningskvittens med skrotningsintyg lämnas, som evidens för nästkommande avfärdande på Trafikstyrelsen. Avsyna, innan transporten, att licens för frakt av skrotbilar är utförd av Naturvårdsverket. En seriös bilbärgare har ett sånt tillstånd enkelt åtkomligt och läsbart på sin internetplats. Dessa enkla handlingar garanterar för att en uttjänt bil i Iggesund hanteras på ett lagligt och miljösäkert vis.