Klimatfrågan försvann med skrotbilarna från Mariefred

Kan en skrotbil från Mariefred försvinna i intet? Eller kan bilar, som är avställda, återfalla till förödande körningar med höga koldioxidutsläpp som konsekvens?. Att uttjänta fordon återuppstår är en realitet. Vem vet i en annan del av världen. Men likväl förorenar de luften för alla. Enligt naturbalken garanterar bilinnehavare för att fordonet blir lämnad för bilskrotning och avförd ur Trafikverkets register. Dock exporteras det mängder av skrot fordon hela tiden från Sverige. Förmodligen är inte före detta bilägare insatta om falsarierna de inblandas i. Men de är ändå skyldiga att tillse att skrota bilen på en av Länsstyrelsens godkända bildemonteringar. Först då kan kan Transportstyrelsen få kontroll över de skrotbilar som idag försvinner och blir drabbade för illegala hanteringar.

Utrangerade skrotbilar från Mariefred kan utnyttjas laglöst

Innan en uttjänt bil i Mariefred hamnat på en behörig skrot med överlämnad registreringsbevis, och skrotintyg mottagits, riskerar bilen blir utnyttjad i brottsliga avsikter. Ett miljö- och färdselfarlig personbil ger 10 gånger mer till försäljaren i ett annat land. Det existerar förbud att exportera uttjänta fordon som saknar giltig inspektion. Det är kanske upphovet till den lönsamma affären hos den organiserade brottsförekomsten. Myndigheterna och polisens prestation begränsas till registrering av antalet illegalt utförda kasserade bilar via kajplatser eller Öresundsbron. Allt enligt Sydsvenskan som intervjuat tillsynsmän från naturtjänstemän i Trelleborgs hamn. När en skrotbil i Mariefred säljes genom webben eller dagstidningar, kan fordonet även återgå i trafik utan fordonsägarens medvetande. Och en del mindre bilföretag lagar enkelt de klimat-och trafikvådliga åkdonen i körbart tillstånd. Om en bilinnehavare bärgar sin kasserade personbil för tänkt bilskrotning, utan att få skrotningsintyg från en auktoriserad skrot, kan det orsaka kommande dilemman. Ansvaret för skrotning och bildemontering vilar tungt på bilägaren. Och detta instrueras otvetydigt i naturförordningen. För att undvika oegentligheter vid handel borde säljaren vidta handlingar för att eliminera sådana risker, när det är dags att skrota sin bil. Genom bilfabrikanternas framgångsrika recykling, därtill skrotarnas rationella sanering i enlighet med bilskrotsförordningen, kan bilinnehavaren räkna med en bra betalning vid inlämning. Då skrotbilarna hämtas utgår också varierande ersättning. Men det är vid ett sådan situation, som risken föreligger för att skrotbilarna kan komma på nämnda avvägar, med framtida bryderi som följd.

Samtliga skrotbilar från Mariefred borde avlämnas till en godkänd skrot

Lämnar bilinnehavaren personligen in sitt fordonsvrak till en certifierad bildemontering minskar riskerna för bedrägerier. Innan arbetsgången med recykling plockas åtråvärda reservdelar för återanvändning och saluförs. Och genom mottagningskvittens, som intygar skrotning och avfärdande på Trafikverket, ansvara för en laglig handling. Samtidigt erhåller fordonsägaren bra kompensation för en skrotbil i Mariefred. Men beloppet skiftar med många hundralappar. Så det kan vara lukrativt att utforska valmöjligheterna. Skall bilvraket hämtas är risken desto större att den inte skrotas utan återgår i trafik. Men det existerar möjligheter att sätta stopp för de olagliga rörelsen. Kontrollera att transport verkställs av en avtalad partner till en godkänd skrot, samt att ett signerat mottagningskvittens med bilskrotsintyg avlämnas, som bevis för nästkommande avfärdande på Transportstyrelsen. Kolla, före transporten, att licens för transport av uttjänta fordon är utförd av Trafikverket. En seriös bilbärgare har ett sådant tillstånd lätt tillgängligt och öppningsbart på sin nätsida. De här enkla handlingar tryggar för att en skrotbil i Mariefred hanteras på ett lagligt och naturskyddat förfaringssätt.