Brottsligheten växer med skrotbilar från Norberg

Kan en uttjänt bil från Norberg avdunsta i intet? Eller kan bilar, som har körförbud, återfalla till förödande körningar med stora koldioxidutsläpp som följd?. Att skrotbilar återuppstår är en realitet. Kanske i en annan del av kontinenten. Men likväl förgiftar de klimatet för alla. Enligt miljöbalken garanterar bilägare för att fordonet blir återvunnen och avlägsnas från Transportstyrelsens bilregister. Dock förs det ut en mängd illegalt varje dag. Förmodligen är inte före detta bilägare medvetna om bedrägerierna de inblands i. Men de är ändå skyldiga att tillse att skrota fordonet hos en av Länsstyrelsens godkända bildemonteringar. Först då kan kan Miljöförvaltningen få kontroll över de uttjänta fordon som idag försvinner och blir drabbade för illegala hanteringar.

Utrangerade uttjänta fordon från Norberg kan utnyttjas brottsligt

Före en uttjänt bil i Norberg nått en legitimerad skrot med lämnad registreringsbevis, och mottagningsbevis tagits emot, finns risk att den blir använd i brottsliga avsikter. Ett miljö- och trafikfarlig personbil ger 10 gånger mer till säljaren i ett annat land. Det föreligger förbud att skeppa ut uttjänta fordon som saknar godkänd inspektion. Det är kanske motivet till den vinstgivande businessen hos den samordnande brottsligheten. Länsstyrelsen och polisens insats avgränsas till registrering av antalet förbjudna utförda kasserade bilar via hamnar eller Öresundsbron. Allt enligt Tv 4 som intervjuat inspektörer från ett klimattjänstemän i Malmös hamn. När en skrotbil i Norberg annonseras ut genom Google eller pressen, kan den även återgå i trafik utan ägarens medvetande. Och en del mindre bilverkstäder reparerar lätt de klimat-och trafikvådliga fordonen i körbart tillstånd. Om en ägare överlämnar sin fördärvade bil för ämnad skrotning, utan att få skrotningsintyg från en godkänd bilskrot, kan det leda till framtida dilemman. Ansvaret för återvinning och bildemontering vilar tungt på bilinnehavaren. Och detta framgår tydligt i klimatförordningen. För att avstyra oegentligheter vid handel bör säljaren vidtaga handlingar för att eliminera sådana vågspel, när det är dags att skrota bilen. Igenom fordonstillverkarnas framgångsrika återvinning, därtill bilskrotarnas väl planlagda modernisering i enlighet med bilskrotningslagen, kan bilägaren vänta sig en okey kompensation vid inlämning. Då bilskrots fordon hämtas utgår även skiftande kompensation. Men det är vid ett sån möjlighet, som risken förekommer för att de uttjänta bilarna kan komma på berörda avvägar, med framtida trubbel som konsekvens.

Samtliga uttjänta fordon från Norberg skall bärgas till en behörig skrot

Avlämnas fordonsinnehavaren själv in sin skrotbil till en legitimerad skrot elimineras riskerna för bedrägligt förfarande. Före arbetsgången med fragmentering demonteras efterfrågade reservdelar för återbruk för försäljning. Igenom skrotningsintyg, som bekräftar skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen, garanteras en laglig åtgärd. Samtidigt inkasserar ägaren bra ersättning för en kasserad personbil i Norberg. Men beloppet varierar med många hundralappar. Så det kan vara smart att utforska valmöjligheterna. Skall bilen bärgas är faran desto större att den inte skrotas utan återgår i trafik. Men det finns möjligheter att sätta stopp för de förbjudna verksamheterna. Tillse att bärgning verkställs av en avtalad partner till en auktoriserad bilskrot, därtill att ett underskrivet mottagningskvittens med skrotintyg avlämnas, som bevis för kommande avregistrering hos bilregistret. Inspektera, innan transporten, att behörighet för transport av uttjänta fordon är utförd av Trafikverket. Ett reko företag har ett sånt blankett lätt tillgängligt och öppningsbart på sin sajt. De här lätta steg säkrar för att en uttjänt bil i Norberg hanteras på ett lagenligt och klimatskyddat sätt.