Skrota utländsk bil i Kungsbacka

En ägare, till ett EU- eller norsk-registrerat fordon under 3,5 ton, kan skrota bilen i Kungsbacka och erhålla dokument för avregistrering i hemlandet. Men det fordras ett godkänt identitetsbevis, som kan styrka ägandet. Normalt fungerar ett körkort som id-handling. Vidare skall ett registerutdrag med aktuell ägare, motsvarande svenskt registreringsbevis, finnas tillgängligt.

Skrota utländsk bil i Kungsbacka

Bilbärgning Gbg AB är auktoriserad av Länsstyrelsen att hämta bilar för skrotning, och är behjälplig då ett utländsk fordon skall skrotas i Kungsbacka. Så välkomna att ringa 031-94 37 60 för information eller bokning.

EES-intyg krävs för att skrota en utländsk bil i Kungsbacka

För avregistrering, med strykning ur vägtrafikregistret i respektive land krävs ett skrotningsintyg, som utfärdats av en auktoriserad bilskrot. Det är enbart EU-standarddokument ”Skrotningsintyg för EES-länder” ( Certificate of destruction for EEA countries), som kommer att godkännas. Detta intyg skall tillsammans med nedtagna registreringsplåtar lämnas in hos hemlandets motsvarighet till Transportstyrelsen.

En auktoriserad bilskrot i Kungsbacka, som utfärdat intyget för det hämtade utländska fordonet, förbinder sig enligt lag att skrota bilen. Efter sanering och demontering av användbara begagnade bildelar sänds det pressade vraket till återvinning. Som sådant kommer det att ingå i ett evigt och miljöfrämjande kretslopp i svensk stålproduktion.