Registreringsbevis bilskrot Kungälv

Det krävs ett giltigt registreringsbevis för bilskrot Kungälv. Normalt skall det lämnas, till en auktoriserad bilskrot, personligt av ägaren för att kunna avregistrera bilen. Registreringsbeviset utfärdas av Transportstyrelsen och består av två delar. Del 2 är gul och visar vem som äger bilen. Det är också den här delen man lämnar underskriven till bildemonteringen, med identifiering, när man skrotar bilen Kungälv. Den används även vid ägarbyte.

Registreringsbevis för bilskrot Kungälv

För att Transportstyrelsen skall kunna avföra bilen från bilregistret måste dessa handlingar vara kompletta. Registreringsbeviset för bilskrotning Kungälv kan beställas digitalt via Transportstyrelsens hemsida. Beställes det med E-legitimation kostar det inget och beviset kommer hem i brevlådan. Beställes det däremot utan E-legitimation kostar det 50 kr. Beviset skickas då som postförskott och får hämtas ut från ett postkontor. För ett dödsbo är det gratis och registreringsbeviset skickas till folkbokföringsadressen.

Del 1 är blå och användes vid av- och påställning. Den kan även användas vid  beställning av ny nummerskylt

Del 1 är blå och användes vid av- och påställning. Den kan även användas vid beställning av ny nummerskylt. Även dessa kan göras via E-tjänst. Den här delen ger information om vikter och kopplingsanordningar. Och årsmodell, identifikationsnummer och typgodkännandenummer kan behövas vid val av begagnad reservdel.

Beställ registreringsbevis hos Transportstyrelsen här