Försäkring på bil som ska skrotas i Kållered

Fordon, som används i trafik, måste vara trafikförsäkrade, vilket är den lägsta nivån av fordonsförsäkringar och är obligatorisk. Den definieras med enbart ersättning för annans egendom. Frivilligt tillval av hel- eller halvförsäkring kan väljas.

Är bilen påställt hos Transportstyrelsen skall den registrerade ägare teckna en sådan. Och den skall gälla till fordonet är avställt, avregistrerat eller skrotat. Detta innebär att fordon, som är stulna, har användningsförbud, körförbud eller inte är i körbart bruk, kräver den lägsta försäkringsnivån. Vid leasing eller kreditköp försäkras bilen av ägare i Kållered. För omyndiga personer ansvarar vårdnadshavaren för detsamma. Observera att en trafikförsäkring inte kan sägas upp förrän fordonet är avställt, skrotad, avregistrerat eller såld.

Är bilen med i en krock och man är vållande, behövs helförsäkring för att få ersättning för skadorna. Om bilen skall skrotas beskriver både IF försäkringar och Länsförsäkringar hur bilägare i Kållered skall gå till väga.

Försäkring på bil som ska skrotas i Kållered

Självvållade skador på bilar i Kållered täcks inte av trafikförsäkringen

Försäkringen ger normalt ersättning till alla personer som skadas vid en olycka. Men har en skadad person medverkat genom uppsåt eller grov vårdslöshet kan ersättningen minskas. Och för sakskador är det praxis, att försäkringen för det vållandet fordonet ersätter skadorna på icke vållande part. Skador på fordon eller varor ersätts inte på fordonet, som orsakat skadan. Bilägare i Kållered som inte tecknat trafikförsäkring blir rapporterade till TFF (Trafikförsäkringsföreningen) av Transportstyrelsen. Varje dag överföres information om ägarbyte, av- och på-ställningar samt avregistreringar. TFF kräver då en trafikförsäkringsavgift av registrerad ägare, som skyhögt överstiger en ordinär motsvarighet hos ett försäkringsbolag. Trots lagkrav och högt betalningsbelopp finns över 50 000 oförsäkrade fordon registrerade av TFF..

Skrotning av försäkrade fordon i Kållered

Hel- eller halvförsäkrade bilar i Kållered är bättre skyddade, framför allt vid olyckor eller då assistans är nödvändig. En halvförsäkring täcker i första hand ersättning för stöld, brand, glas, rättsskydd och räddning, där endast bärgning till närmaste verkstad ingår. Och först i en tecknad helförsäkring för fordon ingår ersättning för skador på egen bil.

Men för att vara helt skyddad bör en storbils-försäkring skaffas. Händer en svår olycka, som tvingar ägaren att skrota bilen, fås hjälp med bärgning till en auktoriserad bilskrot i Kållered. Där fås assistans med framtagning av registreringsbevis samt utfärdande av mottagningsbevis och skrotningsintyg, innan det havererade fordonet försvinner till återvinning eller begagnade bildelar. Kupéskada, förar-och passagerarolycksfall samt hyrbil ersätts också. Som grädde på moset kan ägaren få assistans, vid punktering eller då han slarvat bort nyckeln, genom den stora försäkringen för fordon.