Nedskräpning av skrotbilar Hisingen

Till för något tiotal år sedan betalade staten en skrotningspremie när man skrotade bilen. Genom den här ersättningen kunde bilägaren bli av med skrotbilen både lagligt och kostnadsfritt. Men efter det att bilproducenterna tog över ansvaret, har jag upptäckt betydligt fler uttjänta fordon i skog och natur. Man undrar ju om det är dårar, som gör så här för att spara lite pengar, eller om det finns andra motiv. Efter har gjort efterforskningar om att skrota bilen Hisingen, och få den hämtad, blev jag positivt överraskad. De flesta bilskrotar hämtar och skrotar uttjänta fordon avgiftsfritt.

Att folk väljer att överge bilar i vår miljö istället för att skrota den på en bilskrot Hisingen är horribelt. Många gånger är det skrotbilar som har stått i över tio år. I Sverige kan det röra sig om hundratusentals fordonsvrak som borde skrotas. Om alla farliga vätskor har runnit ut, är det stort miljöproblem. Om bilen är fulltankad och alla oljor, vätskor finns kvar, är det upp till 80 liter miljöfarliga ämnen i varje bil.

Nedskräpning av skrotbilar Hisingen

Folk väljer dumpning i Hisingen istället för att skrota bilen

Därför förstår man inte vissa människors handlande, när det gäller ansvarslös dumpning. Konsekvenserna på vår natur kan vara riktigt allvarliga. Det är även ett miljöbrott, som är straffbart och kan ge böter eller fängelse, att överge den på platser, som strider mot lagen i Miljöbalken. Äldre uttjänta bilar innehåller kvicksilver och olja som sprids i miljön när bilen rostar sönder. Kvicksilver från en skrotbil, cirka 5-10 gram, är till exempel det som behövs, för att skada en km2 stor sjö. Miljöfarliga ämnen som bensin, oljor och frostskyddsvätska spolierar vattenkvalitén i sjöar, vattendrag och brunnar.

Tungmetaller som bly, kvicksilver bryts inte ned, utan blir kvar i vår miljö, där den lagras i naturen och organismer. Flera för naturen skadliga substanser är HA-oljor (HA=högaromatiska) i däck och batterisyror. I första hand är det fordonsägaren som är skyldig att bärga bort fordonet för bildemontering och avregistrering om den inte går att använda och står på en olämplig plats.

Övergivna skrotbilar på kommunal mark i Hisingen

Om icke ägaren till fordonet är nåbar tar respektive myndighet hand om bortforslingen. På statens vägar är det Vägverket som är ansvarig. På offentligt område, som exempelvis bostadsområde, köpcentra, parker och parkeringar, som räknas till kommun är det densamma som är ansvarig att flytta bilar med handledning av lagen för bärgning av övergivna bilar (LFF 1982:129), förordningen om bärgning av bilar i vissa fall (FFF 1982:189) samt efter Miljöbalkens förordningar. Beredning av ett ärende kan variera tidsmässigt ifall skrotbilen står på offentlig eller privat mark. Även upplysningar ska kunna hämtas från exempel ägare, snuten och försäkringsbolag.

Kommunen kan hämta och skrota bilen i Hisingen

Kommunen kommer att transportera av miljöfarliga bilar på egen mark och ser till att de skrotas miljövänligt. Men kan även tvingas transportera fordon från privat mark mot fastighetsägarens vilja. Trafikverket ansvarar för skrotbilar utefter de statliga vägarna, och anmälan görs då via polisen. Den bilägare, som gjort flagranta försummelser med uppställning av ett miljöfarligt fordon kan räkna med en svidande faktura från ingripande myndighet.

Lämna ditt fordon till en bilskrot i Hisingen lagligt

Ta med dig registreringsbevis del 2 till bilskroten för korrekt avregistrering. Skroten skriver ut ett mottagningsbevis och ett skrotintyg som bevis att bilen kommer att skrotas på ett miljövänligt sätt. Om ett ombud överlämnar fordonet krävs fullmakt från bilägaren.