Seriösa bilverkstäder i Hammarkullen får ingen hjälp av berörda myndigheter

På grund av fordonens allt mer el delar krävs det ofta en påhälsning hos en certifierad bilverkstad i XX för att laga till små fel. Ingen tänker på reparationskostnader under garantitiden. Bilfabrikantern betalar, så det är bara att åka med bilen till en märkesverkstad. Men det kommer en tid då bilägaren är tvungen att betala själv. Aktörer som håller på med bilreparationer sänder skyhöga räkningar. Genom Bilmännens Riksförbunds riggade inspektion blottades falsarier, som gav bilföretagen ett skadade anseende. Det bevisades, att cirka 90 % av bilföretagen medvetet blåste sina kunder på enorma belopp. Att somliga påhittade företag som jobbar med bilar fixar skrotbilar från Hammarkullen till trafik- och klimatfarliga fordon, behagar inte heller en miljöhök.

Affärsverksamheter som jobbar med personbilar i Hammarkullen levererar skilda kvalitet

Hallå Konsument och Arn & Company AB har ingripit bilverkstäder vid flertal tidpunkter för att bringa ordning i fordons branschens falsarier. Det har utmynnat i 3 organisationer, som leder sina verkstadsmedlemmar igenom branschkontraktet ”Bilverkstadens renoveringsförutsättning.” Motorbranschens Riksförbund, Sveriges Personbilverkstäders sammanslutning (SFVF) och Kontrollerad Bilverkstad lyckades ändå inte att frambringa ökad tillit. Det föranledde Motorbranschens Riksförbund och Sveriges Fordonsverkstäders sammanslutning (SFVF) att anlägga ett nytt sorteringsklassificering till sina medlemmar. Modulen grundar sig på periodiska kvalitetsinspektioner, som kommer att hända både internt och utomstående av erfarna kontrollanter. Alla legitimerade bilverkstäder i Hammarkullen får behörighet att signera ”Behörig Verkstad” till sitt varumärke.

Mindre företag i Hammarkullen skapar engagemang

Igenom Konsumentverket ingripande är det lätt att separera 2 skilda bilverkstäder i Hammarkullen. Bland de behöriga förekommer märkesverkstäder med tämligen saltade kostnader för renoveringar. Kanske beroende på att uteslutande originaldelar användes. Konkurrerande allbilsverkstäder som MECA Bilservice och Mr auto har åtkomst till mycket billigare delar och är således mer eftertraktad. Men det är de osystematiska ”bilföretagen” som dra till sig mest entusiasm. Priserna de har är fenomenala. Begagnade delar tagna från en skrot där man skruvar ner önskad del själv ger eventuellt ingen garanti. Men det är plånboken som styr de flesta besluten. Via Länsstyrelsens hårda klimatvillkor i återvinningsstadgan tvingades massa bilskrotar att upphöra eller skifta ändamål till bilrestaurering som alternativ för återvinning. Och det förekommer alltjämt bilskrotar med kriminella uppsamlingsområden för bilinnehavare, som ska skrota sitt fordon. Många skrotbilar återförs i trafik via fiffel med registreringsbeviset, medan andra förs ur landet illegitimt med duglig skattefri förtjänst. Annonser på hemsidor, som ”gammal Kia hämtas utan kostnad”, eller ”hög med pengar för kasserade fordon”, visar att bilverkstäder har ökat sitt intresse för uttjänta bilar. Enligt naturbalken garanterar bilinehavaren för sin uttjänta bil tills den blir återvunnen med skrotintyg och borttagen på Trafikverket. För några erhållna hundralappar kan han/hon lätt hoppa i galen tunna. Men det kan bli kostbara påföljder om inte behöriga aktörer som håller på med bilreparationer eller skrotar i Hammarkullen utnyttjas.