Fullmakt för bilskrot Agnesberg

För att skrota bilen i Agnesberg krävs ibland en fullmakt, som skall lämnas till en bilskrot i Agnesberg. Kan inte skrotbilsägaren själv medverka vid inlämningen ersätts han av ett ombud Du kan ge någon annan fullmakt att företräda dig tillfälligt. Fullmakten ger en person rätten att lämna bilen till en bilskrot för skrotning. Fullmakten kan vara begränsad till att bara gälla skrotning av bil. Och den skall vara utformad så att bilens identitet framgår med registreringsnummer och bilmodell. Skrotbilsägaren skall skriva under fullmakten och registreringsbeviset del 2. En kopia av ägarens körkort som skall finnas i handlingarna. Det uttjänta fordonet kan nu skrotas av ombudet hos en auktoriserad bildemontering i Agnesberg. Bilen kommer att avregistreras permanent från bilregistret hos Transportstyrelsen. Skall man skrota en bil som ägs av ett dödsbo krävs en fullmakt från dödsbodelägarna.

Klicka här för att ladda ner fullmakt för att skrota en bil
Fullmakt bilskrot i Agnesberg

Fullmakt skrota bil. Har du själv ingen möjlighet att lämna bilen till en bilskrot i Agnesberg kan du ge någon annan fullmakt att företräda dig tillfälligt. Fullmakten ger en person rätten att lämna bilen till en bilskrot för avregistrering och bilskrotning