Nybilsköp & inlämnade bilar till bilskrot

Med hjälp av underlag från vägtrafikregistret kan en övergång mot eldrift bedömas. Genom auktoriserade bilskrotar ges även möjlighet att se takten av fossildrivna personbilars utfasning. Men det är endast varianten ”Electric” som når avgasfri körning. Mild-Hybrid eller Hybrid är inte konstruerad för el-drift. Och Plug-in är starkt begränsad av korta körsträckor mellan laddningarna. Så dessa två varianter har fortfarande fossilt bränsle som huvudalternativ. Biltillverkarnas förunderligt låga certifieringsvärden, för miljöskadliga utsläppsmängder, ger dock stora fördelar i Bonus-Malus bilskattetariffer. Det stimulerar många köpare vid val, när det är dags att skrota bilen.

Mild-Hybrid eller Hybrid

En Mild-Hybrid lagrar, genom en kombinerad remstarts/generator, el-återvinning i ett extra 48 volts litiumbatteri med kapacitet av cirka 0,50 kWh.. Effekten nås vid inbromsningar och av/tillslag av motorn inom bestämda intervaller. Den sparade energin kan hjälpa till vid gångkörningar. Ett tilläggspaket kan köpas och installeras i de flesta bilmärkena. Med ett trefaldigt uppgraderat batteri kan energin räcka till någon kilometers körning, och varianten betecknas då som Hybrid. Klimatförbättringen bör värderas genom variantens bränslebesparing, som beräknas till cirka 7 procent.

Plug-in Hybrid

Varianten är konstruerad för eldrift. Men genom de korta körintervallerna är bränslemotorn fortfarande den huvudsakliga kraftkällan. Ett 9,0 kWh batteri kan ge cirka 5 mils el-drift mellan laddningarna. Variantens klimatförbättring är helt beroende hur ägaren använder bilen. Vid god laddningsplanering kan mycket goda värden erhållas. Energiförbrukningen beräknas till 1,4 kWh per mil exklusive övrig elförbrukning. Så vid hög nyttjandegrad kan även körekonomin sänkas avsevärt. Men steget till fossilfri körning är fortfarande mycket långt även med denna variant.

Electric

En variant utan räckviddsmotor är beroende av laddningsplatser inklusive laddningstider. Ett 70 kWh batteri kan driva en bil nära 50 mil. Laddningstiden är direkt kopplad till vilken effekt elsystemet ger. Ett normalt enfasigt hemmauttag ger 2,3 kW utan överbelastning, så det alternativet kan strykas direkt. Enligt bilstatistiken kan de flesta biltillverkare leverera varianten ”Electric” . Den nuvarande låga efterfrågan kan därför kopplas till bristen på laddningsmöjligheter. Framtida utbyggnad av ett acceptabelt laddningsnät kommer att avslöjas genom statistiken från bilköparnas val. Och avståndet till hemmet är en faktor som inte kan negligeras vid planeringen.