Assar Gabrielsson: Volvo historia

Assar Thorvald Nathanael Gabrielsson

Assar Thorvald Nathanael Gabrielsson, en av skaparna av AB Volvo, föddes 13 augusti 1891 i Korsberg i Hjo kommun. Efter avlagd examen vid Handelshögskolan i Stockholm år 1911 tjänstgjorde han som kanslist i riksdagens andra kammare under 5 år. År 1916 anställdes Gabrielsson som försäljare hos SKF av Björn Prytz. Och det är sannolikt den händelsen som är grunden till skapelsen av AB Volvo. År 1921 utsågs han till verkställande direktör för SKF:s dotterbolag i Paris. Men redan året efter kallades han hem av Prytz, som blivit utnämnd till verkställande direktör. Gabrielsson fick posten som försäljningschef för hela SKF-koncernen med Prytz som närmaste chef. Därmed fick han en nära och förtroendefull förbindelse med koncernens styrelse.

Assar Gabrielssons grundarbete för AB Volvos skapelse

Gabrielsson var bekant och god vän med civilingenjör Gustaf Larsson på AB Galco i Stockholm. Som konstruktör hos företaget White & Poppe i England hade Larsson skaffat fordonskunskaper. Så dessa vänner satt många timmar tillsammans och diskuterade biltillverkning och försäljning av alternativa bilar. Som försäljningschef fick Gabrielsson stort inflytande i marknadsföring och kvalitetsutveckling. Och provning av kullager före produktion var ett stort problem för företaget.

Därför kom en lysande ide upp. Problemet kunde lösas om SKF hade en egen biltillverkning där kullagren kunde testas på egna produkter. Efter att erbjuda egen finansiering av en provserier bilar med investeringskalkyl inkluderande anläggning accepterade styrelsen förslaget. Prototyperna var färdiga att visas tillsammans med alla kalkyler i juni 1926. Så vid ett styrelsemöte 10 augusti 1926 grundades AB Volvo som ett dotterbolag till SKF. Gabrielsson utsågs till AB Volvos första verkställande direkrör 1 januari 1927, samtidigt som han lämnade uppdraget som försäljningschef hos SKF.

Assar Gabrielsson kvarstod som VD för Volvo fram till den 30 augusti 1956, och övertog året därpå posten som styrelseordförande, en post han innehade fram till sin död 1962. Gunnar Engellau blev den som efterträdde Assar Gabrielsson som verkställande direktör vid AB Volvo år 1956.