Var får man bäst betalt för skrotbil?

Hög skrotpremie

Auktoriserad skrotfirma

Fokus på materialvärde

Miljövänlig skrotning

Utvecklingen av skrotningspremier

Vem köper upp skrotbilar?

Vem köper upp skrotbilar?