Bröderna Studebaker

Bröderna Studebaker startade biltillverkning år 1902. Med eldriven motor blev företaget först i landet att producera serietillverkade elbilar. Motorn byttes dock ut mot en bensinmotor två år senare. Men familjens historia började betydligt tidigare. En komplicerad utvandring från Tyskland följdes av ett 200-årigt äventyrligt liv för generationerna till den första biltillverkningen.

Att emigrera från Tyskland, i början av 1700-talet, var en prövning. Flera generationer Studebaker hade livnärt sig på smide av knivblad hos Cutlers Guild. Ingen anställd som fått sin kunskap hos företaget fick lämna landet utan företagets vilja. För tillåtelse krävdes att den anställde måste arbeta fem år i en annan stad. Vid sådant förfarande skulle företagets och landets kunskap inte föras ut. År 1736 beviljades familjen , Heinrich Studenbecker med fru och fyra barn, att lämna Tyskland. På väg till hamnen i Rotterdam började de första strapatserna. Baroner och andra markägare hade sina egna tullar. För att skydda sina pengar tillverkades dubbelbottnade koffertar. Alla värdeföremål konfiskerades av dessa landägare.

Bröderna Studebaker som vagnstillverkare

Familjen nådde Pennsylvania och byggde en farm. År 1756 överföll indianerna farmen och dödade Heinrich. Hans fru och barn tillfångatogs och fördes bort av indianerna. Men snart dödades även hustrun och ett av barnen. De tre övriga barnen kunde senare räddas och förd släkten Studebaker vidare. Ättlingar till familjen blev duktiga smeder och började tillverka enkla vagnar. John Studebaker bosatte sig i Gettysburg Pennsylvania och blev en berömd tillverkare av skottkärror. Han fick fem söner varav Henry och John bildade H &C Studebaker Wagen Company och John for till Kalifornien, år 1853, för att leta efter guld. Men med sin skicklighet, som vagnstillverkare, började han sälja dessa till guldgrävarna. Efter fem år var guldruschen över och John återvände till sina två bröder rikare än guldgrävarna.

Trion byggde upp ett företag som producerade marknadens största och starkaste hästvagnar som byggt. Som Världens största tillverkare fick företaget leverera sina vagnar till armen under inbördeskriget. Bröderna Studebaker hade gjort företaget legendariskt för sin tillförlitliga och robusta hästvagnar före starten av bilproduktionsstart år 1902.