Elbilens framfart trots olösta laddningsproblem

Elbilens laddningsproblem. Det är ingen tvekan om att elbilen eller hybrid-modellerna har ökat intresset för kommande bilköpare.
Elbilens laddningsproblem. Det är ingen tvekan om att elbilen eller hybrid-modellerna har ökat intresset för kommande bilköpare. Elbilens laddningsproblem. Det är ingen tvekan om att elbilen eller hybrid-modellerna har ökat intresset för kommande bilköpare. Men fortfarande finns det många olösta problem som måste lösas i samband med en eventuell övergång till elbil. Det nya bilskattesystemet Bonus-Malus, som chockhöjer bilskatten under tre år för nya fordon, som registreras från 2020-01-01, är en faktor som bör beaktas. Samtidigt påverkar en bonus upp till 60 000 kr vid valet av en ny el-bil. Alla extraskatter och bonusar är beräknade på koldioxidutsläppen enligt den nya mätmetoden WLTP, som kommer att gälla från samma datum.

Elbilens laddningsproblem. Det är ingen tvekan om att elbilen eller hybrid-modellerna har ökat intresset för kommande bilköpare. Men fortfarande finns det många olösta problem som måste lösas i samband med en eventuell övergång till elbil.

Och den bilägare, som skall köpa en ny bil, bör göra det före årsskiftet eftersom inregistrerade fordon inte berörs av ändringarna. Hybridbilar, som lämnar bonus vid köp, är naturligtvis de mest intressanta ur ekonomisk synpunkt. Men dessa kräver i gengäld planerade laddningstillfällen. Den enklaste modellen är den milda hybriden, som återvinner och magasinerar energin vid inbromsning. Denna energi förbrukas vid stillastående och vid igångkörning. Systemet, 48 volt med 0,5 kWh batteri påverkar bränsleförbrukning och avgasutsläpp minimalt. En besparing av bränslet beräknas i genomsnitt till 4 %. Detta system blir Volvos bas i kommande totala övergång till el-bilar. Fördelen med detta system är att inga laddningsstationer behövs. Men miljöförbättringar och kostnadsbesparingar är i princip negligerbara.

Elbilens laddningsproblem gynnar hybrid

För att påverka dessa faktorer krävs laddhybrider, som tillåter en en ren eldrift. Hur många mil som kan köras innan bränslemotorn kopplas in, är helt beroende på batteriets kapacitet. Enligt biltillverkare är genomsnittsåtgången cirka 1,3 kWh. per mil. Om mätningen är gjord under en  konstant farthållning av 70 km/tim. bör värdet multipliceras med två vid stadskörning. De flesta biltillverkare strävar dock att leverera batterier som klarar 4 till 5 mils körning till räckviddsmotorn startar eller ny laddning krävs. Och det är dessa mil som ska ge bilägaren bättre bilekonomi. Detta system är kvalificerat för bonus så länge regeringen håller det öppet. Men det kräver vissa förberedelser av bilägaren. En tillräcklig effektiv laddstation bör anordnas i anslutning till bostaden. Riskerna i samband med detta är stora. Faran för överbelastningar i ledningar är överhängande och kan orsaka förödande bränder.

Sista steget i utvecklingen är de rena elbilarna utan räckviddsmotorer. De flesta tillverkare har ett mål av minst 50 mils körkapacitet mellan varje laddning. Tesla kan idag erbjuda sina kunder supercharging med kapacitet av 135 kWh. Vilket betyder att bilägaren kan lämna laddstationen efter en halv timme med 80 % laddade batterier. Ur kontakten hemma kan man normalt inte få ta ut mer än 2,3 kW under en längre tid och detta är elbilens laddningsproblem. Bilskrot Göteborg Ett batteri för 50 mils körning kräver en kapacitet av minst 70 kWh. Så varje spekulant av en elbil bör noga planera en lösning för tid och laddningsbehov före köp. Det kommer förmodligen att kosta mycket för en laddningsanordning att nå ner till 10-15 timmars laddningstid. Den tidigare subventionerade delen på 10 000 kr är tyvärr indragen. Men elbilens framfart trots olösta laddningsproblem är odiskutabelt.