Hybrid. Bonus Malus-systemet

Hybrid. Bonus Malus-systemet infördes 2018-07-01 och gäller för bonus fram till 2021-01-01. Alla personbilar med mindre koldioxidutsläpp än 60 g/km har rättighet att få mellan 10- och 60-tusen kr. Multiplicera angivet värde med 833 och dra beloppet från 60 000 så erhålles berättigad bonus. 0 gram utsläpp ger full bonus. Malus är höjd bilskatt som skall gälla i tre år. Gränsvärden för koldioxidutsläppen 60, 95 och 140 g/km. Observera att dieselbilar blir utsatta för nya chockhöjda bilskatter. Beräknat utsläppsvärde kommer att ändras 2020-01-01 med förhöjda värden av koldioxidutsläpp vid införandet av testsystemet WLTP. De politiskt satta gränsvärden kan vara av intresse vid bedömning av olika varianter av hybriders utsläppsvärde, bränsleförbrukning, räckvidd, laddningstid och batterikapacitet.

Mild hybrid. Bonus Malus-systemet

Mild hybrid har en kombinerade start och generator. En remförsedda generatorn ger extrakraft till bränslemotorn vid igångkörning. Den kan inte driva bilen på enbart el. Men återvinner ström vid motorbromsning och har till och frånslagen av motorn vid stopp och olika fartintervaller. Max utsläpp 94 g/km. Batteri 0,44 kWh. Pris 200 000 kr.

Bilskatt = 360 kr/år. Bränslebesparing räknas generellt till 7 procent.

Hybrid utan laddning

Hybrid utan sladd har förutom den milda hybridens egenskaper ett större batteri och kan köras 2 km med elström. Specifikation: Utsläpp 86 g/km. Bränsleförbrukning 0,37 l/mil Batteri 1,56 kWh. Pris 220 900 kr. Bilskatt 360 kr.

Plug-in hybrid. Bonus Malus-systemet

Hybrid med sladd har en räckvidd av 58 km med eldrift. Utsläppet är 33 g/km. Bränsleförbrukning 0,15 l/mil. Batteri 8,9 kWh och laddningstid cirka 3 tim. 230v/16 Amp

Pris 304 900 – 32 500 = 272 400 kr. Bilskatt 360.

Ren elbil

Beräknad räckvidd 45 mil. Utsläpp 0. Elförbrukning 1,59 kWh/mil. Batteri 64 kWh med laddningstid 18 tim. (vid 230 v/16 Amp), kräver minst 50 kWh. Pris 429 900 – 60 000 = 369 900 Bilskatt= 360 kr/år

Bedömd årlig genomsnittskostnad för 15 år.

Årlig körning 1500 mil. Bilens livslängd 15 år. Bensinpris/liter 16 kr. Elkostnad 1.0 kr/ kWh.

Exklusive bilförsäkring och service. Inklusive bonus.

Mild hybrid: 16×0,6 x 0,93 x 1500 + 200 000/15 + 360 = 27 075 kr

Hybrid utan sladd: 16×0,37 x 1500 + 220900/15 + 360 = 23 967 kr

Plug-inhybrid: 16×0,15 x 1500 + 300x3x2,2 + 272 400/15 + 360 = 23 800 kr

Ren elbil: 0 + 1500×1,59 + 369 000/15 + 360 = 27 045 kr

Elförbrukning 1,59 kWh varierar kraftigt mellan 40 km/tim och motorvägsfart. Det bör i första hand beaktas vid kalkyleringar av rena elbilar. Volvo Polestar, Audi, Ford och Hyundai utvecklar milda hybrider. Bilskrot Göteborg, Mercedes, BMW, Nissan, GM, Renault och Jaguar erbjuder alternativa hybrider. Kia är ett av få bilföretag, som beräknar med att sänka avgasutsläppet med 90 %, inklusive NxO-föroreningar.

Mazda utvecklar Wankel- motorn ( med vätgasförbränning) som räckviddsförlängare.