Batteritillverkning och elproduktion

Batteritillverkning och elproduktion. Det målas upp en politisk bild av elbilens renlighet som radikalt kommer att lösa utsläppen av koldioxid från dessa elbilar i drift. Och det är ju en rätt bedömning. Men om den totala effekten av utsläppen vid övergång till eldrift beaktas verkar det mera som ett politiskt önsketänkande, som saknar teknisk förankring. Beräkningen kan liknas med en enkel kalkyl. Ett företag, som redovisar intäkter och ”gömmer” kostnaderna, går en snabb konkurs till mötes.

Batteritillverkning och elproduktion övertar bilars CO2-utsläpp.
Det målas upp en politisk bild av elbilens renhet som radikalt kommer att lösa utsläppen av koldioxid från dessa elbilar i drift.

Det är framför allt två stora källor som man glömmer i kalkylen. Batteritillverkning och elproduktion nämns egentligen bara i vissa tekniska utredningar utförda i Tyskland, men det är ju allmänt känt att dessa faktorer måste kopplas till bilens eldrift. Ett parallellfall kan kanske vara Preems planerade utbyggnad. Sent har kännedom om utsläppet nått till allmänheten som reagerar på ett upproriskt sätt. En fördel är att kvantiteten av utsläpp inte har hållits hemlig i det här fallet.


Batteritillverkning och elproduktion övertar bilars CO2-utsläpp

Att överföra problemet med utsläpp av koldioxid till indirekta källor ställer naturligtvis en massa frågor. Och med tanke på den projekterade stora batteritillverkningen i Sverige, hamnar snart frågorna på politikernas bord. Hur mängden av elkraft till alla dessa elbilar skall produceras CO2-fritt kan inte heller sopas under mattan. Är det så att miljödebatten är mer ett röstfiske än problemlösning?

LÄS MER: Bilskrot i Göteborg arbetar för miljövänlig återvinning

Det går inte enligt forskare att negligera den negativa effekten av koldioxidutsläppen. Att flytta runt källorna nationellt eller internationellt, ibland till indirekta sådana, löser inga som helst tekniska problem. En nyligen tysk utredning visar på en av effekterna vid introduktion av elbilen. Summan av koldioxid-utsläppet vid batteritillverkning och elproduktion under bilens livslängd överstiger en öronmärkt bils totala CO2-utsläpp under samma tid. På grund av den heta politiska debatten i ärendet är det naturligt att ifrågasätta styrningen mot ett verkligt nåbart mål utan inblandning av imaginära önskemål.